Akademisyenlerimize TÜBİTAK Proje Desteği

12 Ocak 2021 Salı

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK’ün “Matematiksel Düşünmeyi Merkeze Alan Argümantasyon Tabanlı Bir Öğretimin Sınıf Kültürü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sosyomatematiksel Normlar Üzerine Bir Çalışma” adlı projesi ile Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Medine ÖZMEN’in “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistiği Öğretme Bilgilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Süreç Temelli Bir Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” adlı projesi TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye karar verilen projeler arasında yer almıştır.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı