Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hikmet YAZICI Dekan
Prof. Dr. Hatice ODACI Profesör Üye
Prof. Dr. Cahit AKSU  Profesör Üye 
Prof. Dr. Haluk ÖZMEN Profesör Üye
Doç. Dr.  Taner ALTUN Doçent Üye
Doç. Dr. Gönül MUHCU GÜNEŞ Doçent Üye
                                       Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKPINAR Doktor Öğretim Üyesi Üye
Yakup Kurtuldu Raportör