Fatih Eğitim Fakültesi

Ufkumuz Ülkümüz

Ufkumuz;
Kaynakları ve alt yapısıyla akademik ve idari personeline uygun çalışma ortamları sunarak her yönüyle donanımlı öğretmenler yetiştiren lisansüstü çalışmalarıyla öğretmen eğitiminde öncü bir eğitim fakültesi olmaktır.

Ülkümüz;
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak bilim ve teknolojinin ışığında gelişmiş ülkelerin öğretmenleriyle rekabet edebilen vatanını, milletini seven, evrensel değerleri benimseyen öğretmenlerin yetiştirilmesini gerçekleştirmek amacıyla araştırma çalışmalarını ve eğitim hizmetlerini en iyi şekilde yürütmektir.

Hedeflerimiz;
Yüksek Nitelikli Kadro: Mevcut kadromuzun niteliklerini artırıcı tedbirler almak ve yeni alınacak elemanların niteliklerini nesnel ölçütlerle belirleyerek nitelikli güçlü bir öğretim kadrosu oluşturmak.
Teknolojik Altyapı: Bütün programlarımızda sınıf ve laboratuarları günümüz teknolojisine uygun altyapıya kavuşturmak.
Sınıf Mevcutları: Halen bazı programlarımızda 60'lara varan sınıf mevcutlarını öğretim üyesi sayısının artırılması ve fiziksel imkanlarin geliştirilmesi ile 30'lara çekmek.
Uzaktan Eğitim Uygulamaları: İkinci öğretim programlarını kapatıp yerine karma eğitim programlarını yaygınlaştırmak.
Kütüphane: Fakülte kütüphanesini hem lisans hem de lisansüstü programlarını destekleyebilecek tam donanımlı bir yapıya kavuşturmak.
Iletişimin Geliştirilmesi: Öğretim elemanları, öğrenciler ve yönetim arasında daha etkili iletişimin sağlanması için önlemler almak ve verimliliği, güveni ve saygıyı artırmak. Bunun dışında INTERNET ve Telefon alt yapısını iyileştirerek iç ve diş iletişimi kuvvetlendirmek.
Araştırma Projeleri: Fakülte öğretim elemanlarının DPT, TÜBITAK ve Araştırma Fonu kaynaklarından daha fazla pay alabilmesini temin için projeler hazırlayıp sunmalarını teşvik etmek.
Sosyal Kültürel Etkinlikler: Öğrencilerin ve personelimizin sosyalleşmesine ve katılımcı olmalarına destek veren sosyal kültürel etkinliklerin sayısını artırmak ve bu tür etkinliklerden bazılarını topluma açık yaparak toplumsal çevre ile kaynaşmayı artırmak.

Değerlerimiz,
Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine bağlılık,
Atatürk Inkilaplari ve Ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık,
Hoşğörü, sabır, öz saygı ve çevreye (toplumsal ve doğal çevreye) saygı,
Başarıyı takdir ve çalişmaya teşvik,
Insan kaynaklarımıza güven,
Şikayeti çözüm önerisi ile değerlendirme
Toplumun değer yargılarına saygı,
Hizmet sunulan kişi ve kuruluşların memnuniyetine önem verme,
Kültür ve sanata duyarlılık,
Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygun çalışmalar yürütme,
Bilimsellikten ödün vermeme,
Sadece niceliğe değil niteliğe daha fazlasıyla önem verme,
Görev bilinci ve sorumluluğu,
Bireylerin sorumluluk alanlarında inisiyatif kullanması,
Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak özümseme ve benimseme,
Alçak gönüllülük, katılımcılık ve paylaşımcılık,
Öğrenen bir organizasyon olma ve kendini sürekli yenileme,
Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli öğretim anlayışı,
Üretkenlik tutkusu,
Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede dayanışma ve işbirliği,
Kurumunu benimseme, temsil etme ve yüceltme duygusu.

 
Menüyü Kapat