Fatih Eğitim Fakültesi

Misyon, Vizyon

Misyonumuz  

Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini yenileyebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, milli ve manevi değerlere sahip, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde gören öğretmenler yetiştirmek.
Eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunlara çözüm olabilecek araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yürütebilecek akademik elemanlar yetiştirmek.
YÖK’ün organizasyonu kapsamında başka üniversitelerin eğitim fakültelerine öğretim üyesi yetiştirmek.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi (FARABİ) ve yurt dışındaki (ERASMUS programı dahil) kurumlarla işbirliği yaparak karşılıklı gelişim desteği sağlamak.
 
Vizyonumuz 

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir işleve sahip olan eğitim hizmetlerinin daha nitelikli şekilde sunulmasına katkı sağlamak.
Yürütülen bilimsel araştırmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.
Geleceğimizin güvencesi olan ülkemiz gençlerini yetiştirecek üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek.
Birinci ve ikinci maddede ki katkıları sağlamakla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmak. 

 

Menüyü Kapat