Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Değerler

Temel Değerlerimiz;
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık.
Atatürk İnkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık.
Tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan idealinden asla ödün vermemek.
Hoşgörü, sabır, öz saygı ve çevreye (toplumsal ve doğal ) saygı.
Başarıyı takdir ve çalışmaya teşvik.
İnsan kaynaklarımıza güven.
Şikayeti çözüm önerisi ile değerlendirme.
Toplumun değer yargılarına saygı.
Hizmet sunulan kişi ve kuruluşların memnuniyetine önem verme.
Kültür ve sanata duyarlılık.
Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere çalışmalar yürütme.
Bilimsellikten ödün vermeme.
Bilimsel etiğe bağlılık.
Sadece niceliğe değil niteliğe daha fazla önem verme.
Görev bilinci ve sorumluluğu.
Bireylerin sorumluluk alanlarında inisiyatif kullanması.
Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak özümseme ve benimseme.
Alçak gönüllülük, katılımcılık ve paylaşımcılık.
Öğrenen bir organizasyon olma ve kendini sürekli yenileme.
Demokratik tutum ve davranışları özümseyen öğrenci merkezli öğretim anlayışı.
Verimliliği ve üretkenliği teşvik etmek.
Paylaşım, dayanışma ve işbirliği.
Kurumunu benimseme, temsil etme ve yüceltme duygusu.
İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı.
Bilime ve analitik düşünceye inanma.
Bilimsel özgürlüğü yüceltme.
İletişime açık ve uzlaşmacı olma.
Mükemmelliğe ulaşmaya çalışma.
Şeffaf, adil ve hoşgörülü olma.
Toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenme.
Yaratıcı ve yenilikçi olma.
Akademik liyakat ve başarıya önem vermek.
Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek.
Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek.
Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak.
Ekip ruhunu benimsemek.
Çevreye duyarlı olmak.
Bireysel farklılıkları önemsemek.
Menüyü Kapat