Fatih Eğitim Fakültesi

Psikolojik Danışma Uygulama Odaları

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinin ağırlıklı olarak uygulamalı dersleri için yararlandıkları bireyle ve grupla psikolojik danışma odalarının kullanıma açılmıştır. Uygulama odalarının kullanımıyla ilgili koordinasyonun sağlanması bakımından fakültemiz örğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KALYON ve Arş.Gör. Ayşe Vuslat ÇOPUROĞLU görevlendirilmiştir. 

BİREYLE VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA ODALARI KULLANIM ESASLARI
1. Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı bünyesinde 1 adet Grupla Psikolojik Danışma ve 3 adet Bireyle Psikolojik Danışma odası bulunmaktadır.
2. Uygulama odaları ilgili dersler kapsamında, dersi yürüten öğretim üyelerinin ve bölüm araştırma görevlilerinin kontrolü ve koordinasyonunda uygulama dersini alan öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.
3. Uygulama odalarının kullanım saatleri hafta içi 9.00-17.00 saat aralığıdır.
4. Uygulamaların sağlıklı yürütülebilmesi ve aksaklıklar olmaması için, her bir öğrencinin belirlediği saatte uygulama odasını kullanması, kullanım saati gelmeden danışma odalarının önünde beklememesi ve danışma saatini zamanında başlatıp zamanında sonlandırması gerekmektedir.
5. Psikolojik danışma esnasında, görüşmeyi yürüten öğrencinin “danışanın gizliliğinin ihlal edilmemesi” etik ilkesine azami dikkati göstermesi gerekmektedir. Danışanların mahremiyetlerinin korunmasına özen gösterilmeli, bu açıdan cam ve kapıların psikolojik görüşme esnasında kapalı tutulması gerekmektedir.
6. Ertelenen veya iptal edilen danışma uygulamaları için, uygulama odalarının uygun olduğu saatlerde yeniden randevu alınması gerekmektedir.
7. Danışma odalarında sigara içmek veya yasaklı maddeler kullanmak yasaktır.
8. Danışanlar dışında başka kişi/kişilerle danışma odalarında toplanmak yasaktır.
9. Öğrencilerin danışma odalarını yeme-içme, sohbet etme, dinlenme, ders çalışma vb. amacıyla kullanması yasaktır.
10. Sağlıklı bir danışma atmosferini oluşturmak için odaların görüşme bittikten sonra havalandırılması, temiz ve düzenli tutulması gerekmektedir.
11. Uygulamaların işleyişi Bölüm Yönetimi, PDR Anabilim Dalı Başkanlığı, Danışman Öğretim Elemanları ve odaların kullanımını takip eden bölüm Araştırma Görevlileri koordinasyonunda sürdürülecektir.
12. Ders kapsamına uygun olmayan ya da psikolojik danışmanlık etik ilkeleri ile bağdaşmayan her türlü tutum ve davranış, öğrenci disiplin yönetmeliği kapsamında işleme tabi tutulacaktır.
13. Acil durumlar için (psikolojik kriz, çatışma, diğer sorunlar) ilgili danışman öğretim üyelerine ve bölüm yönetimine bilgi verilmesi gerekmektedir.
Menüyü Kapat