Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2014-2015 Güz Döneminden İtibaren

BÖLÜMÜ        : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi              
PROGRAMI   : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
BOTE 101 Matematik I 4 0 4 6 BOTE 102 Matematik II 4 0 4 6
OMES 103 Eğitim Bilimine Giriş  3 0 3 5 OMES 104 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 5
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
BOTE 105 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 6 BOFZ 106 Genel Fizik 3 0 3 5
BOTE 107 Bilgisayar Donanımı 3 0 3 6 BOTE 108 Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 0 3 8
   

TOPLAM

20 0 20 30       TOPLAM 19 0 19 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4 BOTE 202 Bilgisayar Ağları ve İletişim 3 0 3 6
BOTE 203 Programlama Dilleri I 3 0 3 4 BOTE 204 Programlama Dilleri II 3 0 3 6
BOTE 205 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 3 0 3 4 BOTE 206 Öğretim Tasarımı 3 0 3 6
BOTE 207 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 2 2 3 4 OMES 202 Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
BOTE 209 Özel Eğitim 2 0 2 2 SBIL   Seçmeli 4 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 1 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 5 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 2 2 0 2 4                
SBIL   Seçmeli 3 2 0 2 4                
    TOPLAM 19 2 20 30       TOPLAM 16 0 16 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SBIL 201 Görsel Tasarım 2 0 2 4   SBIL 202 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 2 0 2 4
SBIL 203 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 2 0 2 4   SBIL 204 Bilim Tarihi 2 0 2 4
SBIL 205 Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri 2 0 2 4   SBIL 206 Medya ve Psikoloji 2 0 2 4
SBIL 207 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 2 0 2 4   SBIL 208 İnternet ve Toplum 2 0 2 4
SBIL 209 Diksiyon 2 0 2 4   SBIL 210 Genel Biyoloji 2 0 2 4
SBIL 211 Artistik Fotoğraf 2 0 2 4                
SBIL 213 Genel Kimya 2 0 2 4                
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
BOTE 301 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 3 4 BOTE 302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 3 0 3 4
BOTE 303 Uzaktan Eğitim 3 0 3 4 OMES 304 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 4
BOTE 305 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 2 BOTE 306 Bilişim Teknolojileri Öğretimi II 2 2 3 4
BOTE 307 Bilişim Teknolojileri Öğretimi I 2 2 3 4 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 2
BOTE 309 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 4   BOTE 308 Web Tasarımı 3 0 3 4
SBIL   Seçmeli 6 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 9 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 7 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 10 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 8 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 11 2 0 2 4
    TOPLAM 19 2 20 30       TOPLAM 17 4 19 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SBIL 301 Eğitimde Benzetim Uygulamaları 2 0 2 4   SBIL 302 Oyun ve Grafik Programlama 2 0 2 4
SBIL 303 Yazarlık Dilleri 2 0 2 4   SBIL 304 Eğitsel Video Tasarımı 2 0 2 4
SBIL 305 Türkiye’de ve Dünyada Bilgisayar Öğretim Programları 2 0 2 4   SBIL 306 Teknoloji Okuryazarlığı 2 0 2 4
SBIL 307 Okullarda Teknoloji Planlama ve Uygulama 2 0 2 4   SBIL 308 İnternet ve Toplum 2 0 2 4
SBIL 309 Android Programlama 2 0 2 4   SBIL 310 Eğitim İstatistiği 2 0 2 4
SBIL 311 3D Modelleme ve Tasarım 2 0 2 4   SBIL 312 Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
BOTE 401 İnternet Tabanlı Programlama 3 0 3 4 BOTE 402 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 5
BOTE 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4 BOTE 404 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 10
BOTE 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 6   OMES 402 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 3
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 4   SBIL   Seçmeli 15 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 12 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 16 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 13 2 0 2 4   SBIL   Seçmeli 17 2 0 2 4
SBIL   Seçmeli 14 2 0 2 4                
    TOPLAM 16 6 19 30       TOPLAM 12 6 15 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SBIL 401 Mesleki Gelişim 2 0 2 4   SBIL 402 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 2 0 2 4
SBIL 403 Mobil Öğrenme 2 0 2 4   SBIL 404 İleri Programlama 2 0 2 4
SBIL 405 Sanal Dünyalar 2 0 2 4   SBIL 406 Proje Geliştirme ve Yönetimi 2 0 2 4
SBIL 407 Bilişim Hukuku 2 0 2 4   SBIL 408 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4
SBIL 409 Etkili İletişim Becerileri 2 0 2 4   SBIL 410 Eğitim Yazılımı Tasarımı 2 0 2 4
SBIL 411 Veri Analizine Giriş 2 0 2 4   SBIL 412 Öğrenim Yönetim Sistemleri 2 0 2 4
SBIL 413 Çevre Eğitimi                        
                               
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
138 20 158 148 240 60 %25
 
 
BÖLÜMÜ        : Eğitim Bilimleri                           
PROGRAMI   : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 101 Eğitim Bilimime Giriş 3 0 3 3 RPD 102 Sosyal Antropoloji 2 0 2 4
RPD 103 Psikolojiye Giriş 4 0 4 5 RPD 104 Gelişim Psikolojisi I 3 0 3 5
RPD 105 Fizyolojik Psikoloji 2 0 2 5 RPD 106 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 1 2 2 3
RPD 107 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 4 RPD 108 Sosyal Psikoloji 3 0 3 5
RPD 109 Felsefeye Giriş 2 0 2 4 RPD 116 Öğrenme Psikolojisi 2 0 2 4
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 3 AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 3
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 3 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 3
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 3
   

TOPLAM

20 0 20 30       TOPLAM 17 2 18 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 3 0 3 4 RPD 212 Test Dışı Teknikler 2 0 2 4
RPD 203 İstatistik I 3 0 3 4 RPD 204 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 2 3 4
RPD 205 Okullarda Gözlem 2 2 3 4 RPD 206 İstatistik II 3 0 3 4
RPD 207 Özel Eğitim 2 0 2 3   RPD 214 Psikolojik Danışma İlkeleri ve Teknikleri 3 0 3 4
RPD 201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4   RPD 216 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 2 0 2 3
RPD 209 Gelişim Psikolojisi II 3 0 3 3   OMES 202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
SRPD   Seçmeli 1 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 3 2 0 2 4
SRPD   Seçmeli 2 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 4 2 0 2 4
   

TOPLAM

20 2 21 30       TOPLAM 18 2 19 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRPD 201 Çocuk Hukuku 2 0 2 4   SRPD 202 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 2 0 2 4
SRPD 203 Aile İçi İlişkiler ve Eğitim 2 0 2 4   SRPD 204 Psikoloji Tarihi 2 0 2 4
SRPD 205 Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi 2 0 2 4   SRPD 206 Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 2 4
SRPD 207 Cinsel Sağlık Eğitimi 2 0 2 4   SRPD 208 İnternet ve Toplum 2 0 2 4
SRPD 209 Diksiyon 2 0 2 4   SRPD 210 Sağlık Bilgisi 2 0 2 4
SRPD 211 Artistik Fotoğraf 2 0 2 4                
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
RPD 301 Psikolojik Danışma Kuramları 4 0 4 4 RPD 302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları 1 4 3 5
RPD 303 Kişilik Kuramları 3 0 3 4 RPD 304 Rehberlikte Program Geliştirme 2 0 2 3
RPD 305 Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 0 3 4 RPD 306 Davranış Bozuklukları 3 0 3 4
RPD 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3   RPD 308 Grupla Psikolojik Danışma 3 0 3 3
RPD 309 Okul Öncesi Eğitim 2 0 2 3   OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
SRPD   Seçmeli 5 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 8 2 0 2 4
SRPD   Seçmeli 6 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 9 2 0 2 4
SRPD   Seçmeli 7 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 10 2 0 2 4
   

TOPLAM

20 0 20 30       TOPLAM 17 4 19 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRPD 301 İngilizce Okuma ve Konuşma 2 0 2 4   SRPD 302 Mesleki İngilizce I [Prof.  English I] 2 0 2 4
SRPD 303 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 2 0 2 4   SRPD 304 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma 2 0 2 4
SRPD 305 Oyunla Psikolojik Danışma 2 0 2 4   SRPD 306 Bilişsel Davranışçı Terapiler 2 0 2 4
SRPD 307 Projektif Teknikler 2 0 2 4   SRPD 308 Üstün Yeteneklilerde Psikolojik Danışma 2 0 2 4
SRPD 309 Çevre Eğitimi 2 0 2 4   SRPD 310 Din Psikolojisi 2 0 2 4
SRPD 311 Değerler eğitimi 2 0 2 4   SRPD 312 Psikolojik Danışma Becerileri 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
RPD 401 Psikolojik Testler 2 2 3 4 RPD 402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 2 2 3 6
RPD 403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 4 3 4 RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 1 2 2 6
RPD 405 Öğrenme Güçlükleri 2 0 2 3   RPD 406 Meslek Eğitimi ve Yasal Konular 2 0 2 5
OMES 403 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   RPD 408 Kurum Deneyimi 1 2 2 5
OMES 401

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 14 2 0 2 4
SRPD   Seçmeli 11 2 0 2 4   SRPD   Seçmeli 15 2 0 2 4
SRPD   Seçmeli 12 2 0 2 4                
SRPD   Seçmeli 13 2 0 2 4                
   

TOPLAM

14 8 18 30       TOPLAM 10 6 13 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRPD 403 Mesleki İngilizce II [Prof. English II] 2 0 2 4   SRPD 402 İş Hayatı İçin İngilizce [Prof. English II] 2 0 2 4
SRPD 405 Çocuklarda Psikolojik Danışma 2 0 2 4   SRPD 404 Rehabilitasyon Danışmanlığı 2 0 2 4
SRPD 407 Grup Dinamiği 2 0 2 4   SRPD 406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 2 0 2 4
SRPD 409 Ergenlerde Psikolojik Danışma 2 0 2 4   SRPD 408 Nitel Araştırmalar 2 0 2 4
SRPD 411 Çiftlerde Psikolojik Danışma 2 0 2 4                
SRPD 413 Ruh Sağlığı Danışmanlığı 2 0 2 4              
 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
136 24 160 150 240 % 25
 
BÖLÜMÜ        : Güzel Sanatlar Eğitimi                                                                                    
PROGRAMI   : Müzik Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
MZO 105 Müziksel İşitme Okuma Yazma I 4 0 4 5 MZO 106 Müziksel İşitme Okuma Yazma II 4 0 4 5
MZO 101 Piyano I 1 0 1 4 MZO 102 Piyano II 1 0 1 4
MZO 103 Bireysel Çalgı I 1 0 1 4 MZO 104 Bireysel Çalgı II 1 0 1 4
MZO 109 Bireysel Ses Eğitimi I 1 0 1 4 MZO 110 Bireysel Ses Eğitimi II 1 0 1 4
MZO 111 Felsefeye Giriş 2 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I 2 0 2 2 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3 OME S 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
OMES 101

Eğitim Bilimine Giriş

3 0 3 4   OMES 106 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
    TOPLAM 19 0 19 30       TOPLAM 18 0 18 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
MZO 205 Müziksel İşitme Okuma Yazma III 3 0 3 4 MZO 206 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 3 0 3 3
MZO 201 Piyano III 1 0 1 1 MZO 202 Piyano IV 1 0 1 1
MZO 203 Bireysel Çalgı III 1 0 1 2   MZO 204 Bireysel Çalgı IV 1 0 1 2
MZO 209 Bireysel Ses Eğitimi III 1 0 1 2   MZO 210 Bireysel Ses Eğitimi IV 1 0 1 2
MZO 211 Koro II 2 0 2 2   MZO 212 Koro III 2 0 2 2
MZO 215 Geleneksel Türk Halk Müziği 1 2 2 2   MZO 216 Geleneksel Türk Halk Müziği Uyg. 2 0 2 2
OMES 201

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3 0 3 3   OMES 214 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
OMES 217 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2   OMES 205 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
SMZO  

Seçmeli 1

2 0 2 4   SMZO  

Seçmeli 4

2 0 2 4
SMZO  

Seçmeli 2

2 0 2 4   SMZO  

Seçmeli 5

2 0 2 4
SMZO  

Seçmeli 3

2 0 2 4   SMZO  

Seçmeli 6

2 0 2 4
    TOPLAM 18 2 19 30       TOPLAM 20 2 21 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SMZO 201 Genel Müzik Tarihi ve Kültürü 2 0 2 4   SMZO 202 Genel Müzik Tarihi ve Kültürü 2 0 2 4
SMZO 203 Armoni Kontrpuan-Eşlik 2 0 2 4   SMZO 204 Armoni Kontrpuan-Eşlik 2 0 2 4
SMZO 205 Türk Müzik Tarihi 2 0 2 4   SMZO 206 Türk Müzik Tarihi 2 0 2 4
SMZO 207 Okul Çalgıları [Mandolin, Bağlama, Blokflüt] 2 0 2 4   SMZO 208 Okul Çalgıları [Mandolin, Bağlama, Blokflüt] 2 0 2 4
SMZO 209

Müzik ile Yaratıcı Drama

2 0 2 4   SMZO 210

Ritim ve Devinimlerle Müzikli Oyunlar

2 0 2 4
SMZO 211 Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 4   SMZO 212 Çevre Eğitimi 2 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
MZO 305 Müzik İşitme Okuma Yazma V 2 0 2 2 MZO 306

Müziksel İşitme Okuma Yazma VI

2 0 2 2
MZO 301 Piyano V 1 0 1 1 MZO 302 Piyano VI 1 0 1 1
MZO 303 Bireysel Çalgı V 1 0 1 1   MZO 304 Bireysel Çalgı VI 1 0 1 1
MZO 311 Koro IV 2 0 2 1   MZO 312 Koro V 2 0 2 1
MZO 307 Orkestra/Oda Müziği I 2 0 2 1   MZO 308 Orkestra/Oda Müziği II 2 0 2 1
MZO 319 Geleneksel Türk Sanat Müziği 1 2 3 3   MZO 320 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulama 0 2 1 2
MZO 313 Müzik Öğretimi I 2 2 3 5   MZO 314 Müzik Öğretimi II 2 2 3 5
OMES 317

Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tas.

2 2 3 4   OMES 318

Sınıf Yönetimi

2 0 2 2
SMZO  

Seçmeli 7

2 0 2 4   MZO 412

Özel Eğitim

2 0 2 3
SMZO  

Seçmeli 8

2 0 2 4   SMZO  

Seçmeli 10

2 0 2 4
SMZO  

Seçmeli 9

2 0 2 4   SMZO  

Seçmeli 11

2 0 2 4
    TOPLAM 19 6 23 30   SMZO  

Seçmeli 12

2 0 2 4
                    TOPLAM 20 4 22 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SMZO 305 Müzik Biçimleri 2 0 2 4   SMZO 306 Müzik Biçimleri 2 0 2 4
SMZO 303 Eğitim Müziği Besteleme 2 0 2 4   SMZO 304 Eğitim Müziği Besteleme 2 0 2 4
SMZO 307 Eğitim Müziği Dağarı 2 0 2 4   SMZO 308 Eğitim Müziği Dağarı 2 0 2 4
SMZO 309 Armoni Kontrpuan-Eşlik 2 0 2 4   SMZO 310 Armoni Kontrpuan-Eşlik 2 0 2 4
SMZO 301

Popüler Kültür Popüler Müzik

2 0 2 4   SMZO 302

Müzik Teknolojileri

2 0 2 4
SMZO 311 Eğitim Felsefesi 2 0 2 4   SMZO 312 Diksiyon 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
MZO 401 Eşlik Çalma I 1 0 1 2 MZO 402 Eşlik Çalma II 1 0 1 3
MZO 403 Bireysel Çalgı VII 1 0 1 3 MZO 404 Bireysel Çalgı ve Öğretimi 1 0 1 3
MZO 405 Orkestra/Oda Müziği III 1 0 1 2   MZO 406 Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi 1 0 1 3
MZO 407 Koro VI 2 0 2 2   MZO 408 Koro ve Yönetimi 2 0 2 3
MZO 409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4   MZO 410 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 5
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 3   MZO 412

Öğretmenlik Uygulaması II

2 6 5 9
MZO 411 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 3 6   SMZO  

Seçmeli 15

2 0 2 4
SMZO  

Seçmeli 13

2 0 2 4                
SMZO  

Seçmeli 14

2 0 2 4                
    TOPLAM 16 6 19 30       TOPLAM 11 6 14 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SMZO 407 Türk Müziği Çokseslendirme 2 0 2 4   SMZO 408 Türk Müziği Çokseslendirme 2 0 2 4
SMZO 401 Okul Öncesi Müzik Eğit. Genel Yak. 2 0 2 4   SMZO 406 Müzik Eğitiminde Program Analizi 2 0 2 4
SMZO 405 Türk Müziği Toplu Çalma 2 0 2 4   SMZO 402 Elektronik Org Eğitimi 2 0 2 4
SMZO 409 Müzik Sosyolojisi 2 0 2 4 SMZO 401 Okul Öncesi Müzik Eğit. Genel Yak. 2 0 2 4
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
141 26 167 154 240 60 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ        : Güzel Sanatlar Eğitimi                                                            
PROGRAMI   : Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
OMES 103 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 OMES 104 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
RESO 103 Temel Tasarım I 4 2 5 10 RESO 108 Temel Tasarım II 4 2 5 10
RESO 101 Desen I 4 0 4 5 RESO 104 Desen II 4 0 4 5
RESO 105 Perspektif 2 0 2 4 RESO 102 Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 5
    TOPLAM 20 2 21 30     TOPLAM 19 2 20 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 204 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 RESO 209 Resim İş Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
RESO 201 Anasanat Atölye I 3 2 4 8 RESO 202

Anasanat Atölye II

3 2 4 8
RESO 205 Batı Sanatı Tarihi 2 0 2 5 RESO 207 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
OMES 207 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2 OMES 202

Topluma Hizmet Uygulamaları

1 2 2 3
SRES  

Seçmeli 1

2 0 2 4 SRES  

Seçmeli 4

2 0 2 4
SRES  

Seçmeli 2

2 0 2 4 SRES  

Seçmeli 5

2 0 2 4
SRES  

Seçmeli 3

2 0 2 4   SRES  

Seçmeli 6

2 0 2 4
   

TOPLAM

16 2 17 30       TOPLAM 15 4 17 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRES 205

Resim Atölye I

2 0 2 4   SRES 206

Resim Atölye II

2 0 2 4
SRES 207

Grafik Atölye I

2 0 2 4   SRES 208

Grafik Atölye II

2 0 2 4
SRES 201

Artistik Desen I

2 0 2 4   SRES 202

Artistik Desen II

2 0 2 4
SRES 203 Sanat Eleştirisi 2 0 2 4   SRES 204 Müze Eğitimi ve Uygulamaları 2 0 2 4
SRES 209 Seramik Teknikleri 2 0 2 4   SRES 210 Tekstil ve Moda Tasarımı 2 0 2 4
SRES 211 Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 4   SRES 212 Çevre Eğitimi 2 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
RESO 206

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

2 2 3 5 RESO 302 Anasanat Atölye IV 3 2 4 6
RESO 301 Anasanat Atölye III 3 2 4 6 RESO 306 Çağdaş Sanat 3 0 3 3
RESO 305 Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 3 RESO 308 Resim İş Öğretimi II 2 2 3 4
RESO 307 Resim İş Öğretimi I 2 2 3 4   OMES 301

Sınıf Yönetimi

2 0 2 3
SRES  

Seçmeli 7

2 0 2 4   RESO 405 Özel Eğitim 2 0 2 2
SRES  

Seçmeli 8

2 0 2 4   SRES  

Seçmeli 10

2 0 2 4
SRES  

Seçmeli 9

2 0 2 4   SRES  

Seçmeli 11

2 0 2 4
   

TOPLAM

16 6 19 30   SRES  

Seçmeli 12

2 0 2 4
   

 

              TOPLAM 18 4 20 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRES 205

Resim Atölye III

2 0 2 4   SRES 206

Resim Atölye IV

2 0 2 4
SRES 207

Grafik Atölye III

2 0 2 4   SRES 208

Grafik Atölye IV

2 0 2 4
SRES 301

Seramik Atölye I

2 0 2 4   SRES 302

Seramik Atölye II

2 0 2 4
SRES 303 Özgün Baskı I 2 0 2 4   SRES 304 Özgün Baskı II 2 0 2 4
SRES 309 Güzel Yazı Teknikleri 2 0 2 4   SRES 310 Photoshop Uygulamaları 2 0 2 4
SRES 311 Eğitim Felsefesi 2 0 2 4   SRES 312 Diksiyon 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 4 OMES 402

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2 0 2 3
RESO 401 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 8 RESO 402

Öğretmenlik Uygulaması II

2 6 5 8
RESO 403 Anasanat Atölye V 3 2 4 6   RESO 404

Anasanat Atölye VI

3 2 4 6
RESO 405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4   RESO 406

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2 0 2 5
SRES  

Seçmeli 13

2 0 2 4   SRES  

Seçmeli 15

2 0 2 4
SRES  

Seçmeli 14

2 0 2 4   SRES  

Seçmeli 16

2 0 2 4
   

TOPLAM

14 8 18 30       TOPLAM 13 8 17 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SRES 301

Seramik Atölye III

2 0 2 4   SRES 302

Seramik Atölye IV

2 0 2 4
SRES 401 Yazı 2 0 2 4   SRES 402 Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 4
SRES 403 Fotoğraf I 2 0 2 4   SRES 404 Fotoğraf II 2 0 2 4
SRES 405 Geleneksel Türk Sanatları I 2 0 2 4   SRES 406 Geleneksel Türk Sanatları II 2 0 2 4
 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
131 36 168 150 240 64 %26,7
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ        : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi      
PROGRAMI   : Fen Bilgisi Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IFBO 101 Genel Fizik I 4 0 4 5 IFBO 102 Genel Fizik II 4 0 4 5
IFBO 103 Genel Fizik Laboratuvarı I 0 2 1 4 IFBO 104 Genel Fizik Laboratuvarı II 0 2 1 4
IFBO 105 Genel Kimya I 4 0 4 5 IFBO 106 Genel Kimya II 4 0 4 5
IFBO 107 Genel Kimya Laboratuvarı I 0 2 1 4 IFBO 108 Genel Kimya Laboratuvarı II 0 2 1 4
IFBO 109 Genel Matematik I 3 0 3 5 IFBO 110 Genel Matematik II 3 0 3 5
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TURO 109 Türkçe I:  Yazılı Anlatım 2 0 2 2   TURO 110 Türkçe II:  Sözlü Anlatım 2 0 2 2
OMES 101

Eğitim Bilimine Giriş

3 0 3 3   OMES 102

Eğitim Psikolojisi

3 0 3 3
   

TOPLAM

18 4 20 30       TOPLAM 18 4 20 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IFBO 201 Genel Biyoloji I 4 0 4 5 IFBO 202 Genel Biyoloji II 4 0 4 5
IFBO 203 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 2 1 3 IFBO 204 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 2 1 3
IFBO 205 Genel Fizik III 2 0 2 4   IFBO 206 Fen Bilimleri Programı ve Planlama 2 0 2 5
IFBO 207 Genel Fizik Laboratuvarı III 0 2 1 3   YDB 218 Yabancı Dil-II                 2 0 2 2
IFBO 209 Genel Kimya III [Analitik Kimya] 2 0 2 3   OMES 206 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
IFBO 211 Genel Kimya Laboratuvarı III 0 2 1 3   SFBO   Seçmeli 2 2 0 2 4
YDB 217 Yabancı Dil I 3 0 3 2   SFBO   Seçmeli 3 2 0 2 4
OMES 201 Öğretim ilke ve Yöntemleri 3 0 3 3   SFBO   Seçmeli 4 2 0 2 4
SFBO   Seçmeli 1 2 0 2 4                
   

TOPLAM

16 6 19 30       TOPLAM 15 4 17 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFBO 201 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 2 0 2 4   SFBO 202 Genel Kimya IV [Organik Kimya] 2 0 2 4
SFBO 203 Drama 2 0 2 4   SFBO 204 Genel Fizik IV [Modern Fiziğe Giriş] 2 0 2 4
                SFBO 206 Kimyasal Analiz Metotları 2 0 2 4
                SFBO 208 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 4
                SFBO 210 Trafik ve İlkyardım 2 0 2 4
                SFBO 212 Anne Baba Eğitimi 2 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IFBO 301 Genel Biyoloji III [İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi] 2 0 2 4 IFBO 302 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 2 0 2 3
IFBO 304 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları II 2 2 3 4
IFBO 303 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I 2 2 3 4 IFBO 306 Fen Bilimleri Öğretimi II 2 2 3 5
IFBO 305

Fen Bilimleri Öğretimi I

2 2 3 6  
OMES 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 4   OMES 310 Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
SFBO   Seçmeli 5 2 0 2 4   OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
SFBO   Seçmeli 6 2 0 2 4   SFBO   Seçmeli 8 2 0 2 4
SFBO   Seçmeli 7 2 0 2 4   SFBO   Seçmeli 9 2 0 2 4
                SFBO   Seçmeli 10 2 0 2 4
   

TOPLAM

14 6 17 30       TOPLAM 17 4 19 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFBO 301 Fizikte Özel Konular 2 0 2 4   SFBO 302 Kimyada Özel Konular 2 0 2 4
SFBO 303 Yer Bilimi 2 0 2 4   SFBO 304 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 0 2 4
SFBO 305 Program Geliştirme 2 0 2 4   SFBO 306 Genel Biyoloji IV [Genetik ve Biyoteknoloji] 2 0 2 4
SFBO 307 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4   SFBO 308 Değerler Eğitimi 2 0 2 4
SFBO 309 Eğitim İstatistiği 2 0 2 4   SFBO 310 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 4
SFBO 311 Etkili İletişim 2 0 2 4   SFBO 312 Fen Eğitiminde Güncel Eğilimler 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IFBO 401 Çevre Bilimi 2 0 2 3 IFBO 402 Teknolojik Proje Tasarımı 2 0 2 5
IFBO 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4   IFBO 404

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2 0 2 5
IFBO 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 8   IFBO 406 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 8
OMES 403 Rehberlik 3 0 3 3   OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönet. 2 0 2 4
SFBO   Seçmeli 11 2 0 2 4   SFBO   Seçmeli 14 2 0 2 4
SFBO   Seçmeli 12 2 0 2 4   SFBO   Seçmeli 15 2 0 2 4
SFBO   Seçmeli 13 2 0 2 4                
   

TOPLAM

15 6 18 30       TOPLAM 12 6 15 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFBO 401 Biyolojide Özel Konular 2 0 2 4   SFBO 402

Çevre Kimyası

2 0 2 4
SFBO 403

Besin Kimyası

2 0 2 4   SFBO 404

Organik Sentez Tasarımı

2 0 2 4
SFBO 405

Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

2 0 2 4   SFBO 406

Astronomi

2 0 2 4
SFBO 407

Türk Eğitim Tarihi

2 0 2 4   SFBO 408

Fen Eğitiminde Model ve Simülasyon Tasarımı

2 0 2 4
SFBO 409

Özel Eğitim

2 0 2 4   SFBO 410 Öğretmenlik ve Meslek Etiği 2 0 2 4
SFBO 411

Girişim. ve Analitik Düş. Gelişt.

2 0 2 4                
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
125 38 163 144 240 60 %25
 
BÖLÜMÜ        : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                                                                             
PROGRAMI   : İlköğretim Matematik Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS
IMO 101 Soyut Matematik I 4 0 4 10   IMO 102 Soyut Matematik-II 4 0 4 10
IMO 103 Genel Fizik 4 0 4 9 IMO 106 Geometri 4 0 4 10
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil-I 3 0 3 3 YDB 118 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
   

TOPLAM

18 0 18 30     TOPLAM 17 0 17 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS
IMO 201 Analiz-I 4 0 4 7 IMO 202 Analiz-II 4 0 4 7
IMO 203 Lineer Cebir-I 3 0 3 5 IMO 204 Lineer Cebir-II 3 0 3 4
IMO 205 Analitik Geometri-I 3 0 3 6 IMO 206 Analitik Geometri-II 3 0 3 4
IMO 207 Matematik Öğretim Programı 2 0 2 5 OMES 202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 4
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 OMES 204 Topluma Hizmet Uygulama. 1 2 2 3
SIMO   Seçmeli 1 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 2 2 0 2 4
              SIMO   Seçmeli 3 2 0 2 4
   

TOPLAM

17 0 17 30     TOPLAM 15 4 17 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIMO 201 Zekâ Oyunları 2 0 2 4 SIMO 202 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 4
SIMO 203

Değerler Eğitimi

2 0 2 4 SIMO 204 Dünyada Okul Matematiği 2 0 2 4
SIMO 205

Web Sitesi Hazırlama ve Yönetimi

2 0 2 4 SIMO 206 Trafik ve İlkyardım 2 0 2 4
SIMO 207

Matematik ve Hayat

2 0 2 4 SIMO 208 Çevre Eğitimi 2 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS
IMO 303 Olasılık 3 0 3 4 IMO 302 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 4
IMO 301 Analiz III 3 0 3 4 IMO 304 İstatistik 3 0 3 4
IMO 305 Matematik Öğretimi I 2 2 3 4 IMO 306 Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
OMES 301 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 IMO 308 Matematik Öğretimi II 2 2 3 4
IMO 307 Elementer Sayı Kuramı 3 0 3 3 IMO 310 Cebire Giriş 3 0 3 3
SIMO   Seçmeli 4 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 7 2 0 2 4
SIMO   Seçmeli 5 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 8 2 0 2 4
SIMO   Seçmeli 6 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 9 2 0 2 4
    TOPLAM 19 2 20 30     TOPLAM 21 2 22 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIMO 301 Sayı Öğretimi 2 0 2 4 SIMO 302 Geometri Öğretimi 2 0 2 4
SIMO 303 Ders Kitabı İncelemesi 2 0 2 4 SIMO 304 Matematik Felsefesi 2 0 2 4
SIMO 305 Matematikte Problemler ve Çözüm Stratejileri 2 0 2 4 SIMO 306 Matematiksel Süreç Becerilerinin Öğretimi ve Değerlendirilmesi 2 0 2 4
SIMO 307 Matematik Eğitiminde Mikro Öğretim Uyg. 2 0 2 4 SIMO 308 Matematikte Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 2 0 2 4
SIMO 309 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 4 SIMO 310 Etkili İletişim 2 0 2 4
SIMO 311 Güzel Konuşma ve Yazma 2 0 2 4 SIMO 312 Diksiyon        
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U K AKTS
IMO 401 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri I 3 0 3 4 IMO 402 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II 2 0 2 3
IMO 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3 IMO 404 Alan Eğitiminde  Araştırma Projesi 2 0 2 4
IMO 405 Matematik Tarihi 2 0 2 2 IMO 406 Özel Eğitim 2 0 2 3
IMO  407 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 6 IMO 408 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 8
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 3 SIMO   Seçmeli 13 2 0 2 4
SIMO   Seçmeli 10 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 14 2 0 2 4
SIMO   Seçmeli 11 2 0 2 4 SIMO   Seçmeli 15 2 0 2 4
SIMO   Seçmeli 12 2 0 2 4              
   

TOPLAM

18 6 21 30     TOPLAM 14 6 17 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIMO 401 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 4 SIMO 402 Drama 2 0 2 4
SIMO 403 Matematikte Test Geliştirme 2 0 2 4 SIMO 404 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4
SIMO 405 Cebir Öğretimi 2 0 2 4 SIMO 406 Fen Teknoloji ve Toplum 2 0 2 4
SIMO 407 Anne Baba Eğitimi 2 0 2 4 SIMO 408 İlkokulda Matematik Öğretimi 2 0 2 4
SIMO 409 Hızlı Okuma Teknikleri 2 0 2 4 SIMO 410 Doğal Afetler ve Türkiye 2 0 2 4
SIMO 411 Oyunla Matematik Öğretimi 2 0 2 4              
                                     
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA TOPLAM SAAT YEREL KREDİ TOPLAM AKTS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS ORANI, %
138 21 159 149 240 60 25
                   
 
BÖLÜMÜ        : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                              
PROGRAMI   : Biyoloji Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
BIYO 101 Genel Biyoloji I 3 0 0 3 7 BIYO 102 Genel Biyoloji II 3 0 0 3 7
BIYO 103 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 0 2 1 6 BIYO 104 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 0 2 1 6
KIMO 117 Genel Kimya 2 0 0 2 4 BIYO 106 Biyometri 2 0 0 2 3
KIMO 117 Genel Kimya Laboratuvarı 0 0 2 1 2 KIMO 118 Organik Kimya 2 0 0 2 4
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih II 2 0 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 2
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2
OFMB 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 4 OMES 102 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 4
    TOPLAM 15 0 4 17 30     TOPLAM 16 0 2 17 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
BIYO 201 Hücre Biyolojisi 2 0 0 2 2 BIYO 202 Genel Mikrobiyoloji 2 0 0 2 2
BIYO 203 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 0 0 2 1 2 BIYO 204 Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı 0 0 2 1 2
BIYO 205 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 2 0 0 2 2 BIYO 206 Hayvan Histolojisi 2 0 0 2 2
BIYO 207 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuvarı 0 0 2 1 2 BIYO 208 Hayvan Histolojisi Laboratuvarı 0 0 2 1 2
BIYO 209 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği 2 0 0 2 2 BIYO 210 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği 2 0 0 2 2
BIYO 211 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı 0 0 2 1 2 BIYO 212 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı 0 0 2 1 2
BIYO 213 Hayvan Fizyolojisi 2 0 0 2 2 BIYO 214 Bitki Fizyolojisi 2 0 0 2 2
BIYO 215 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı 0 0 2 1 2 BIYO 216 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı 0 0 2 1 2
BIYO 217 Biyokimya I 2 0 0 2 2 OFMB 202 Biyoloji Eğitiminde Program Geliştirme ve Planlama 2 0 0 2 2
OFMB 201 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 3 2 0 0 2 4
SBIY   Seçmeli 1 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 4 2 0 0 2 4
SBIY   Seçmeli 2 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 5 2 0 0 2 4
    TOPLAM 16 0 8 20 30     TOPLAM 16 0 8 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SBIY 201 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 4 SBIY 202 Biyokimya II 2 0 0 2 4
SBIY 203 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 4 SBIY 204 Biyofizik 2 0 0 2 4
SBIY 205 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4 SBIY 206 Özel Eğitim 2 0 0 2 4
SBIY 207 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2 4 SBIY 208 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 4
                SBIY 210 Anayasa ve Vatandaşlık Bilinci 2 0 0 2 4
                SBIY 212 Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
BIYO 301 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği 2 0 0 2 2   BIYO 302 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 2 0 0 2 2
BIYO 303 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı 0 0 2 1 2 BIYO 304 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı 0 0 2 1 2
BIYO 305 Genetik I 2 0 0 2 2 BIYO 306 Genetik II 2 0 0 2 2
BIYO 307 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 0 0 2 2 BIYO 308 Moleküler Biyoloji 2 0 0 2 2
BIYO 309 Ekoloji 2 0 0 2 2 BIYO 310 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 0 0 2 1 2
OFMB 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 4 OFMB 302 Biyoloji Öğretimi I 2 2 0 3 4
SBIY   Seçmeli 6 2 0 0 2 4 OFMB 304 Biyoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 4
SBIY   Seçmeli 7 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 9 2 0 0 2 4
SBIY   Seçmeli 8 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 10 2 0 0 2 4
                SBIY   Seçmeli 11 2 0 0 2 4
    TOPLAM 16 2 2 18 30     TOPLAM 17 2 4 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SBIY 303 Hücre Kültürü 2 0 0 2 4 SBIY 302 Biyoteknoloji 2 0 0 2 4
SBIY 305 Tibbi Bitkiler 2 0 0 2 4 SBIY 304 Evrim 2 0 0 2 4
SBIY 307 Hidrobiyoloji 2 0 0 2 4 SBIY 306 Mikrobiyal Genetik 2 0 0 2 4
SBIY 309 Endokronoloji 2 0 0 2 4 SBIY 308 Bitki Patolojisi 2 0 0 2 4
SBIY 311 Bitki Embriyolojisi 2 0 0 2 4 SBIY 310 Bitki Coğrafyası 2 0 0 2 4
SBIY 313 Hayvan Embriyolojisi 2 0 0 2 4 SBIY 312 Toksikoloji 2 0 0 2 4
SBIY 315 Eğitim Sosyolojisi 2 0 0 2 4 SBIY 314 Hayvan Coğrafyası 2 0 0 2 4
SBIY 317 Eğitimsel Video Tasarımı 2 0 0 2 4 SBIY 316 Sağlık Bilgisi 2 0 0 2 4
SBIY 319 Bilimin Doğası ve Tarihi 2 0 0 2 4 SBIY 318 Güzel Konuşma ve Yazma 2 0 0 2 4
SBIY 321 Biyolojide Kavramların Tarihsel Gelişimi 2 0 0 2 4                
SBIY 323 Doğa Eğitimi 2 0 0 2 4                
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OMES 401 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 3 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3 4
OFMB 401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 4 OFMB 402 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 0 2 6
OFMB 403 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 10 OFMB 404 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5 10
OFMB 405 Biyoloji Öğretimi II 2 2 0 3 5 SBIY   Seçmeli 14 2 0 0 2 4
SBIY   Seçmeli 12 2 0 0 2 4 SBIY   Seçmeli 15 2 0 0 2 4
SBIY   Seçmeli 13 2 0 0 2 4                
    TOPLAM 12 8 0 16 30     TOPLAM 11 6 0 14 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SBIY 401 Biyolojide Ölçme Materyalleri Geliştirme ve Uygulama 2 0 0 2 4 SBIY 402 Teknoloji Destekli Biyoloji Eğitimi 2 0 0 2 4
SBIY 403 Öğrenci Merkezli Öğretim uygulamaları 2 0 0 2 4 SBIY 404 Biyoloji Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Uygulama 2 0 0 2 4
SBIY 405 Biyoloji Eğitiminde Seçmeli Konular 2 0 0 2 4 SBIY 406 Günlük Yaşamda Biyoloji ve Uygulamaları 2 0 0 2 4
SBIY 407 Yabani Mantarlar 2 0 0 2 4 SBIY 408 Yansıtıcı Düşünme ve Öğrenme 2 0 0 2 4
SBIY 409 Çevre Eğitimi 2 0 0 2 4 SBIY 410 Hayatboyu Öğrenme ve Mesleki Gelişim 2 0 0 2 4
SBIY 411 Biyolojide Deney Tasarlama ve uygulama 2 0 0 2 4                
                                   
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ SEÇMELİ DERS AKTS TOPLAM AKTS SECMELİ ORANI, %
119 46 165 142 60 240 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ     :Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                                  
PROGRAMI: Fizik Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OFMF 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 4 OMES 102 Gelişim psikolojisi 3 0 0 3 4
FIZO 113 Mekanik 4 0 0 4 8 FIZO 114 Elektromanyetizma Laboratuvarı 0 0 2 1 3
FIZO 115 Mekanik Laboratuvarı 0 0 2 1 3 FIZO 116 Elektromanyetizma 4 0 0 4 8
KİMO 117 Genel Kimya 4 0 0 4 4 MATO 122 Matematik II 4 0 0 4 5
MATO 121 Matematik I 4 0 0 4 4 MATO 124 Lineer Cebir 4 0 0 4 4
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. I 2 0 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 2
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2
   

TOPLAM

22 0 2 23 30       TOPLAM 21 0 2 22 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS   DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OFMF 201 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 0 2 4 OFMF 202 Fizik Eğitiminde Program Geliştirme ve Planlama 2 0 0 2 4
FIZO 203 Optik 2 0 0 2 4 FIZO 204 Elektronik 2 0 0 2 3
FIZO 205 Optik Laboratuvarı 0 0 2 1 2 FIZO 206 Modern Fizik 4 0 0 4 4
MATO 267 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 3 MATO 220 Analitik Geometri 4 0 0 4 3
FIZO 207 Isı ve Termodinamik 3 0 0 3 5 FIZO 208 Elektromanyetik Teori I 4 0 0 4 4
FIZO 209 Titreşimler ve Dalgalar 4 0 0 4 4 FIZO 210 Fizikte Matematik Yöntemler 3 0 0 3 4
SFIZ   Seçmeli 1 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 3 2 0 0 2 4
SFIZ   Seçmeli 2 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 4 2 0 0 2 4
   

TOPLAM

19 0 2 20 30       TOPLAM 23 0 0 23 30
   

 

                           
   

 

                           
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFIZ 201 Fizik Biliminin Tarihsel Gelişimi 2 0 0 2 4   SFIZ 202 Fizik Optik 2 0 0 2 4
SFIZ 203 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 4   SFIZ 204 Nanoteknoloji ve Uygulamaları 2 0 0 2 4
SFIZ 205 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4   SFIZ 206 İstatistik Fizik 2 0 0 2 4
SFIZ 207 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2 4   SFIZ 208 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OFMF 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 4 OFMF 302 Fizik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 4
OFMF 303 Fizikte Temel Kavramların Öğretimi 2 0 0 2 4 OFMF 304 Fizik Öğretimi I 2 2 0 3 4
FIZO 305 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 5 FIZO 306 Katıhal Fiziği 4 0 0 4 5
FIZO 307 Çekirdek Fiziği 4 0 0 4 5 FIZO 308 Atom ve Molekül Fiziği 4 0 0 4 5
SFIZ   Seçmeli 5 2 0 0 2 4 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 3
SFIZ   Seçmeli 6 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 8 2 0 0 2 4
SFIZ   Seçmeli 7 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 9 2 0 0 2 4
                SFIZ   Seçmeli 10 2 0 0 2 4
   

TOPLAM

18 2 0 19 30       TOPLAM 21 2 0 22 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFIZ 301 Çevre Fiziği 2 0 0 2 4   SFIZ 302 Kuantum Mekaniği II 2 0 0 2 4
SFIZ 303 Akışkanlar Mekaniği 2 0 0 2 4   SFIZ 304 Sağlık Fiziği 2 0 0 2 4
SFIZ 305 X-Işınları Kırınımı 2 0 0 2 4   SFIZ 306 Spektroskopiye Giriş 2 0 0 2 4
SFIZ 307 Geometrik Optik 2 0 0 2 4   SFIZ 308 Biyofizik 2 0 0 2 4
SFIZ 309 Eğitimsel Video Tasarımı 2 0 0 2 4   SFIZ 310 Anayasa ve Vatandaşlık Bilinci 2 0 0 2 4
SFIZ 311 Çevre Eğitimi 2 0 0 2 4   SFIZ 312 Sağlık Bilgisi 2 0 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OFMF 401 Fizik Öğretimi II 2 2 0 3 4 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3 4
OFMF 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 4 OFMF 402 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 0 2 6
OFMF 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 3 10 OFMF 404 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5 12
SFIZ   Seçmeli 11 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 14 2 0 0 2 4
SFIZ   Seçmeli 12 2 0 0 2 4 SFIZ   Seçmeli 15 2 0 0 2 4
SFIZ   Seçmeli 13 2 0 0 2 4                
   

TOPLAM

12 8 0 16 30       TOPLAM 11 6 0 14 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SFIZ 401 Fizik ve Diğer Bilim Dalları 2 0 0 2 4   SFIZ 402 Ortaöğretim Fizik Deneyleri Tasarımı 2 0 0 2 4
SFIZ 403 Bilim Felsefesi 2 0 0 2 4   SFIZ 404 Fizikte Kavram Yanılgıları 2 0 0 2 4
SFIZ 405 Fizik Öğretiminde Problem Çözme Yöntemi Uygulamaları 2 0 0 2 4   SFIZ 406 Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 2 0 0 2 4
SFIZ 407 Fizikte Benzetim ve Modelleme 2 0 0 2 4   SFIZ 408 Özel Eğitim 2 0 0 2 4
SFIZ 409 Fiziğin Güncel Uygulama Alanları 2 0 0 2 4 SFIZ 410 Eğitim Sosyolojisi 2 0 0 2 4
SFIZ 411 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 4                  
                                     
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT AKTS SECMELİ ORANI
147 24 159 169 240 %25
BÖLÜMÜ        : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi      
PROGRAMI   : Kimya Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS
MATO 117 Matematik I 3 0 0 3 5 MATO 118 Matematik II 3 0 0 3 5
FİZO   Genel Fizik 2 0 0 2 3 KIMO 194 Genel Kimya II 5 0 0 5 8
KIMO 193 Genel Kimya I 5 0 0 5 8 KIMO 198 Genel Kimya Laboratuvarı II 0 0 3 1 3
KIMO 197 Genel Kimya Laboratuvarı I 0 0 3 1 3 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 2 2
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 2 TURO 110 Türkçe I: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 2 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 OMES 102 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 4
OFMK 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 4                
    TOPLAM 20 0 3 21 30     TOPLAM 14 0 3 15 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS
KIMO 205 Analitik Kimya I 4 0 0 4 5 KIMO 228 Organik Kimya I 4 0 0 4 4
KIMO 239 Analitik Kimya Laboratuvarı I 0 0 3 1 5 KİMO 232 Organik Kimya I Laboratuvarı 0 0 3 1 2
KIMO 241 Anorganik Kimya I 4 0 0 4 5 KIMO 230 Analitik Kimya II 4 0 0 4 5
KIMO 243 Anorganik Kimya Laboratuvarı I 0 0 3 1 4 KIMO 240 Anorganik Kimya II 4 0 0 4 4
OFMK 201 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 0 2 3 OFMK 202 Kimya Eğitiminde Program Geliştirme ve Öğretim 2 0 0 2 3
SKIM   Seçmeli 1 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 3 2 0 0 2 4
SKIM   Seçmeli 2 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 4 2 0 0 2 4
                SKIM   Seçmeli 5 2 0 0 2 4
    TOPLAM 14 0 6 16 30     TOPLAM 20 0 3 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SKIM 201 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 4 SKIM 202 Analitik Ayırma Yöntemleri 2 0 0 2 4
SKIM 203 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4 SKIM 204 Kimyada Ölçme ve Değerlendirme 2 0 0 2 4
SKIM 205 Kimyada Matematiksel Metotlar 2 0 0 2 4 SKIM 206 Kimyasal Kinetik 2 0 0 2 4
SKIM 207 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2 4   SKIM 208 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 4
SKIM 209 Yaşamın Kimyası 2 0 0 2 4 SKIM 210 Endüstriyel Stokiometri 2 0 0 2 4
SKIM 207 Çevre Kimyası 2 0 0 2 4 SKIM 212 Anayasa ve Vatandaşlık Bilinci 2 0 0 2 4
                SKIM 214 Hızlı Okuma Teknikleri 2 0 0 2 4
                  SKIM 216 Web Sitesi Hazırlama ve Yönetimi 2 0 0 2 4
                SKIM 218 Eğitimde Yaratıcı Drama 2 0 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS
KIMO 309 Organik Kimya II 4 0 0 4 4 KIMO 346 Fizikokimya II 3 0 0 3 5
KIMO 347 Fizikokimya I 3 0 0 3 4 KIMO   Endüstriyel Kimya 4 0 0 4 6
KIMO 349 Fizikokimya Laboratuvarı I 0 0 2 1 2 OFMK 302 Kimya Öğretimi II 2 2 0 3 4
OFMK 301 Kimya Öğretimi I 2 2 0 3 4 OFMK 304 Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 3
OFMK 303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 4 SKIM   Seçmeli 9 2 0 0 2 4
SKIM   Seçmeli 6 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 10 2 0 0 2 4
SKIM   Seçmeli 7 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 11 2 0 0 2 4
SKIM   Seçmeli 8 2 0 0 2 4                
    TOPLAM 17 4 2 20 30     TOPLAM 18 2 0 19 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SKIM 301 Koordinasyon Kimyası 2 0 0 2 4   SKIM  302 Vitaminler ve Hormonlar 2 0 0 2 4
SKIM 303 Organik Kimyada Spektrofotometrik Yöntemler 2 0 0 2 4 SKIM 304 Geçiş Metalleri Kimyası 2 0 0 2 4
SKIM 305 Tekstil Ve Boyarmadde Kimyası 2 0 0 2 4 SKIM 306 Kuantum Kimyası Ve Spektroskopi 2 0 0 2 4
SKIM 307 Biyokimya I 2 0 0 2 4 SKIM 308 Organik Reaksiyon Mekanizmasına Giriş 2 0 0 2 4
SKIM 309 Gıda Biyokimyası 2 0 0 2 4 SKIM 310 Kolloid Kimyası 2 0 0 2 4
SKIM 311 Polimer Kimyası-I 2 0 0 2 4 SKIM 312 Beden Eğitimi ve Spor: Tenis 2 0 0 2 4
SKIM 313 Beden Eğitimi ve Spor: Oryantiring 2 0 0 2 4   SKIM 314 Güzel Konuşma ve Yazma 2 0 0 2 4
SKIM 315 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 0 0 2 4 SKIM 316 Yabancı Dilde İletişim 2 0 0 2 4
SKIM 317 Beden Eğitimi ve Spor: Voleybol 2 0 0 2 4 SKIM 318 Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 0 2 4
SKIM 319 Trafik ve İlkyardım 2 0 0 2 4                
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U L K AKTS
OMES 401 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 4 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3 4
OFMK 401 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 8 OFMK 402 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5 8
OFMK 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 5 OFMK 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 0 2 4
OFMK 405 Kimya Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 3 0 0 3 5 OFMK 406 Hayatımızda Kimya 4 0 0 4 6
SKIM   Seçmeli 12 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 14 2 0 0 2 4
SKIM   Seçmeli 13 2 0 0 2 4 SKIM   Seçmeli 15 2 0 0 2 4
    TOPLAM 13 6 0 16 30     TOPLAM 15 6 0 18 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SKIM 401 Teknoloji ve Toplum 2 0 0 2 4 SKIM 402 Kimya Öğretim Programı Analizi 2 0 0 2 4
SKIM 403 Bilim Tarihi 2 0 0 2 4 SKIM 404 Kimya Deneyleri Tasarlama 2 0 0 2 4
SKIM 405 İstatistik 2 0 0 2 4 SKIM 406 Kimya Eğitiminde Yanlış Kavramlar 2 0 0 2 4
SKIM 401 Kimyada Özel Konular 2 0 0 2 4 SKIM 408 Kimya Öğretiminde Problem Çözme Yönteminin Uygulanması 2 0 0 2 4
SKIM 403 Kimyasal Analiz Metotları 2 0 0 2 4 SKIM 410 Kimyada Alternatif Ölçme Araçları Geliştirme 2 0 0 2 4
                SKIM 412 Kimya Kavramalarını Anlama Düzeyleri ve Öğretimim 2 0 0 2 4
                SKIM 414 Kimya Eğitiminde Seçmeli Konular 2 0 0 2 4
 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT TOPLAM AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
127 39 147 166 240 60 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ     : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
PROGRAMI : Matematik Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
MATO 101 Matematiğin Temelleri 3 0 0 3 6 MATO 102 Soyut Matematik 4 0 0 4 6
MATO 103 Analiz I 4 2 0 5 8 MATO 104 Analiz II 4 2 0 5 8
FIZO 101 Genel Fizik 4 0 0 4 5 MATO 106 Euclid Geometrisi 3 0 0 3 6
OFMM 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 4 OMES 101 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 4
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: Yazılı anlatım 2 0 0 2 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2 2
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2

TOPLAM

21 2 0 22 30 TOPLAM 20 2 0 21 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
MATO 201 Lineer Cebir I 3 0 0 3 4 MATO 202 Lineer Cebir II 4 0 0 4 6
MATO 203 Analitik Geometri I 3 0 0 3 4 MATO 204 Analitik Geometri II 3 0 0 3 6
MATO 205 Analiz III 4 2 0 5 8 MATO 206 Soyut Cebir 3 0 0 3 3
MATO 207 Sayılar Teorisi 3 0 0 3 3 OFMM 202 Matematik Eğitimine Program Geliştirme ve Öğretim 2 0 0 2 3
OFMM 201 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 0 2 3 SMAT   Seçmeli 3 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 1 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 4 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 2 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 5 2 0 0 2 4

TOPLAM

19 2 0 20 30 TOPLAM 17 0 0 16 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SMAT 201 Programlama Dillerine Giriş 2 0 0 2 4 SMAT 202 Problem Çözme Stratejileri 2 0 0 2 4
SMAT 203 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 4 SMAT 204 Matematik ve Sanat 2 0 0 2 4
SMAT 205 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4 SMAT 206 Grafik Analiz 2 0 0 2 4
SMAT 207 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2 4 SMAT 208 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 4
                SMAT 210 Anayasa ve Vatandaşlık Bilinci 2 0 0 2 4
                SMAT 212 Matematiksel Mantık 2 0 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
MATO 301 Olasılık ve İstatistik I 3 0 0 3 3 MATO 302 Olasılık ve İstatistik II 3 0 0 3 3
MATO 303 Matematiksel Modelleme 2 0 0 2 3 MATO 304 Genel Topoloji 4 0 0 4 4
MATO 305 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 4 OFMM 304 Matematik Öğretimi II 2 2 0 3 6
OFMM 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 4 OFMM 306 Geometri Öğretimi 2 0 0 2 2
OFMM 303 Matematik Öğretimi I 2 2 0 3 4 OFMM 308 Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 3
SMAT   Seçmeli 6 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 9 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 7 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 10 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 8 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 11 2 0 0 2 4

TOPLAM

19 4 0 21 30 TOPLAM 20 2 0 21 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SMAT 301 Beden Eğitimi ve Spor: Oryantiring 2 0 0 2 4 SMAT 302 Beden Eğitimi ve Spor: Tenis 2 0 0 2 4
SMAT 303 Trafik ve İlkyardım           SMAT 304 Güzel Konuşma ve Yazma          
SMAT 305 Sayısal Analiz 2 0 0 2 4 SMAT 306 Oyun Teorisi 2 0 0 0 4
SMAT 307 Diferansiyel Geometri 2 0 0 2 4 SMAT 308 Fraktallar 2 0 0 2 4
SMAT 309 Trigonometri 2 0 0 2 4 SMAT 310 Euclid Dışı Geometriler 2 0 0 2 4
SMAT 311 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2 0 0 2 4 SMAT 312 Kompleks Analiz 2 0 0 2 4
SMAT 313 Projektif Geometri 2 0 0 2 4 SMAT 314 Sağlık Bilgisi 2 0 0 2 4
SMAT 315 Vektörel Geometri 2 0 0 2 4 SMAT 316 Graf Teori 2 0 0 2 4
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
OFMM 401 Matematik Tarihi 2 0 0 2 4 OFMM 402 Matematik Felsefesi 2 0 0 2 4
OFMM 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3 OFMM 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 0 2 4
OFMM 405 Cebir Öğretimi 2 0 0 2 3 OFMM 406 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II 2 0 0 2 2
OFMM 407 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri I 2 0 0 2 2 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3 4
OFMM 409 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 8 OFMM 410 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5 8
OMES 401 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 2 SMAT   Seçmeli 14 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 12 2 0 0 2 4 SMAT   Seçmeli 15 2 0 0 2 4
SMAT   Seçmeli 13 2 0 0 2 4                
   

TOPLAM

16 6 0 19 30     TOPLAM 15 6 0 18 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SMAT 401 Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi 2 0 0 2 4 SMAT 402 Matematik Eğitiminde Alternatif Ölçme Değerlendirme Uygulamaları 2 0 0 2 4
SMAT 403 İstatistik Uygulamaları 2 0 0 2 4 SMAT 404 Matematiği Öğretme Bilgisi 2 0 0 2 4
SMAT 405 Çevre Eğitimi 2 0 0 2 4 SMAT 406 Bilim Tarihi 2 0 0 2 4
SMAT 407 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 0 4 SMAT 410 Hayatboyu Öğrenme ve Mesleki Gelişim 2 0 0 2 4
SMAT 409 Matematik ve Hayat 2 0 0 0 4                
 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT TOPLAM AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
148 24 172 160 240 60 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ        : Temel Eğitim                                
PROGRAMI   : Okulöncesi Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IOO 101 Okul Öncesi Eğitimine Giriş 3 0 3 7 IOO 102 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 2 0 2 5
IOO 103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3 6 IOO 104 Çocuk Edebiyatı 2 0 2 5
IOO 105 Psikoloji 2 0 2 7 IOO 106 Eğitim Felsefesi 2 0 2 5
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 IOO 108 Etkili İletişim 2 0 2 5
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
              OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
    TOPLAM 18 0 18 30     TOPLAM 17 0 17 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IOO 201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I 3 0 3 4 IOO 202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II 3 0 3 4
IOO 203 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 2 0 2 3 IOO 204 Çocuk Ruh Sağlığı 2 0 2 2
IOO 205 Anne Çocuk Beslenmesi 2 0 2 4 IOO 206 Drama 2 0 2 3
IOO 207 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 2 3   IOO 208 Görsel Sanatlar Eğitimi 2 2 3 3
IOO 209 Müzik Eğitimi I 2 0 2 2   IOO 210 Müzik Eğitimi-II 2 0 2 2
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3   OMES 202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 4
SIOO   Seçmeli 1 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 4 2 0 2 4
SIOO   Seçmeli 2 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 5 2 0 2 4
SIOO   Seçmeli 3 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 6 2 0 2 4
    TOPLAM 20 0 20 30     TOPLAM 19 4 21 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIOO 201 Çocuk ve Medya 2 0 2 4 SIOO 202 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Eğitimi 2 0 2 4
SIOO 203 Çocuk ve Toplum 2 0 2 4 SIOO 204 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4
SIOO 205 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4 SIOO 206 Demokrasi, Çocuk ve İnsan Hakları 2 0 2 4
SIOO 207 Popüler Kültür ve Yansımaları 2 0 2 4 SIOO 208 Antropoloji 2 0 2 4
SIOO 209 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 2 4 SIOO 210 Trafik ve İlkyardım 2 0 2 4
SIOO 211 Teknoloji Okuryazarlığı 2 0 2 4 SIOO 212 Diksiyon 2 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IOO 301 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3 4 IOO 302 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 4
IOO 303 Özel Eğitim 2 0 2 3 IOO 304 Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma ve Uygulamaları 2 0 2 3
IOO 305 Matematik Eğitimi 2 0 2 2 IOO 306 Okulöncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
IOO 307 Okul Deneyimi 1 4 3 6 IOO 308 Fen Eğitimi 3 0 3 3
OMES 301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
SIOO   Seçmeli 7 2 0 2 4 OMES 310 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2
SIOO   Seçmeli 8 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 10 2 0 2 4
SIOO   Seçmeli 9 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 11 2 0 2 4
              SIOO   Seçmeli 12 2 0 2 4
    TOPLAM 14 8 18 30     TOPLAM 19 2 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIOO 301 Oyun ve Dramatik Etkinlikler 2 0 2 4 SIOO 302 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi 2 0 2 4
SIOO 303 Çevre Eğitimi 2 0 2 4 SIOO 304 Fen ve Doğa Etkinlikleri Tasarlama 2 0 2 4
SIOO 305 Çocuklarda Davranış Yönetimi 2 0 2 4 SIOO 306 Oyun ve Matematik Eğitimi 2 0 2 4
SIOO 307 Eğitici Oyuncak Tasarımı 2 0 2 4 SIOO 308 Program Geliştirme 2 0 2 4
SIOO 309 Çocuk ve Müze 2 0 2 4 SIOO 310 Okuma Yazmaya Hazırlık 2 0 2 4
SIOO 311 Avrupa’da Okul Öncesi Eğitim 2 0 2 4 SIOO 312 Proje Yaklaşımı ve Uygulamaları 2 0 2 4
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
IOO 401 Anne Baba Eğitimi 2 0 2 4 IOO 402 Okula Uyum ve İlkokul Programı 2 0 2 4
IOO 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4 IOO 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 6
IOO 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 8 IOO 406 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 8
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 3 SIOO   Seçmeli 15 2 0 2 4
OMES 403 Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3 SIOO   Seçmeli 16 2 0 2 4
SIOO   Seçmeli 13 2 0 2 4 SIOO   Seçmeli 17 2 0 2 4
SIOO   Seçmeli 14 2 0 2 4              
    TOPLAM 15 6 18 30     TOPLAM 12 6 16 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SIOO 401 Vatandaşlık 2 0 2 4 SIOO 402 Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 2 4
SIOO 403 Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki Gelişim 2 0 2 4 SIOO 404 Çocuğu Tanıma Teknikleri 2 0 2 4
SIOO 405 Dil ve Konuşma Bozuklukları 2 0 2 4 SIOO 406 Okul Aile Çevre İşbirliği 2 0 2 4
SIOO 407 Otizmli Çocuklar ve Eğitimi 2 0 2 4 SIOO 408 Öğrenme Güçlükleri 2 0 2 4
SIOO 409 Öğretmenlik ve Meslek Etiği 2 0 2 4   SIOO 410 Okul Öncesi Dönemde İki Dilli Çocuklar ve Eğitim 2 0 2 4
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
134 26 160 147 240 68 %28
BÖLÜMÜ        : Temel Eğitim                                                                                                       
PROGRAMI   : Sınıf Eğitimi
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
SINO 101 Temel Matematik I 2 0 2 5 SINO 102 Temel Matematik II 2 0 2 5
SINO 105 Genel Fizik 2 0 2 5 SINO 104 Genel Kimya 2 0 2 5
SINO 107 Uygarlık Tarihi 2 0 2 5 SINO 108 Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 4
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   SINO 110 Genel Coğrafya 2 0 2 4
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2   AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3   TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4   YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
SINO 103 Eğitim Felsefesi 2 0 2 4   OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 3
                SINO 106 Çocuk Edebiyatı 2 0 2 3
    TOPLAM 18 0 18 30       TOPLAM 19 0 19 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
SINO 201 Genel Biyoloji 2 0 2 3 SINO 202 Cümle ve Metin Bilgisi 2 0 2 3
SINO 203 Müzik Eğitimi 2 0 2 3 SINO 204 Güzel  Yazı Teknikleri 2 0 2 3
SINO 205 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları I 0 2 1 2   SINO 206 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II 0 2 1 2
SINO 207 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3   SINO 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 5
SINO 209 Sanat Eğitimi 2 0 2 3   SINO 210 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 2 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4   SINO 212 Drama 2 0 2 3
SSIN   Seçmeli 1 2 0 2 4   SINO 214 Trafik ve İlkyardım 2 0 2 3
SSIN   Seçmeli 2 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 4 2 0 2 4
SSIN   Seçmeli 3 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 5 2 0 2 4
    TOPLAM 17 2 18 30       TOPLAM 16 4 18 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SSIN 201 Bilim Teknoloji ve Toplum 2 0 2 4   SSIN 202 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 2 0 2 4
SSIN 203 Çevre Eğitimi 2 0 2 4   SSIN 204 Hızlı Okuma Teknikleri 2 0 2 4
SSIN 205

Çocuğu Tanıma Teknikleri

2 0 2 4   SSIN 206 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2
SSIN 207 Ses ve Yapı Bilgisi 2 0 2 4   SSIN 208 Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 2 4
SSIN 209 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 2 0 2 4                
SSIN 211  Web Sitesi Hazırlama ve Yönetimi 2 0 2 4                
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
SINO 301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I 3 0 3 3 SINO 302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II 3 0 3 3
SINO 303 İlk Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 3 3   SINO 304 Türkçe Öğretimi 3 0 3 3
SINO 305 Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 3 3   SINO 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 3
SINO 307 Matematik Öğretimi I 3 0 3 3   SINO 308 Matematik Öğretimi II 3 0 3 3
SINO 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3   SINO 310 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 3
SINO 311 Sınıf Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4   SINO 312 Okul Deneyimi 1 4 3 3
OMES 301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   SSIN   Seçmeli 8 2 0 2 4
SSIN   Seçmeli 6 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 9 2 0 2 4
SSIN   Seçmeli 7 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 10 2 0 2 4
    TOPLAM 22 2 23 30       TOPLAM 21 4 23 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SSIN 301 Kavram Yanılgıları 2 0 2 4   SSIN 302 Özel Eğitim 2 0 2 4
SSIN 303 Oyunla Matematik Öğretimi 2 0 2 4   SSIN 304 Yabancı Dil Öğretimi 2 0 2 4
SSIN 305 Zeka Oyunları 2 0 2 4   SSIN 306 Öğretim Tasarımı 2 0 2 4
SSIN 307 Türk Kültür Tarihi 2 0 2 4   SSIN 308 İlkokuma Yazmaya Hazırlık 2 0 2 4
                SSIN 310 Çocuk Edebiyatı ve Yaratıcı Drama 2 0 2 4
                SSIN 312 Program Geliştirme 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
SINO 401 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 2 0 2 3 SINO 402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 2 0 2 5
SINO 403 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 9   SINO 404 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 9
OMES 401 Rehberlik 3 0 3 3   SINO 406 İlköğretimde Kaynaştırma 2 0 2 5
OMES 403 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3   OMES 402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
SSIN   Seçmeli 11 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 14 2 0 2 4
SSIN   Seçmeli 12 2 0 2 4   SSIN   Seçmeli 15 2 0 2 4
SSIN   Seçmeli 13 2 0 2 4                
    TOPLAM 15 6 18 30       TOPLAM 12 6 15 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SSIN 401 Değerler Eğitimi 2 0 2 4   SSIN 402 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Teorik Temelleri 2 0 2 4
SSIN 403 Yaratici Yazma Öğretimi 2 0 2 4   SSIN 404 Etkili İletişim 2 0 2 4
SSIN 405 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 2 4   SSIN 406 Düşünme Becerileri 2 0 2 4
SSIN 407 Okul-Aile İşbirliği 2 0 2 4   SSIN 414 Anayasa ve Vatandaşlık Bilinci 2 0 2 4
SSIN 409 Oyun Temelli Türkçe Öğretimi 2 0 2 4                
SSIN 411 Diksiyon 2 0 2 4                
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ ORANI
142 22 164 151 240 60 %25
BÖLÜMÜ        : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi                                                                                                          
PROGRAMI   : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
ISBO 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 5 ISBO 102 Genel Fiziki Coğrafya 2 0 2 5
ISBO 103 Sosyal Psikoloji 2 0 2 5 ISBO 104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 2 0 2 5
ISBO 105 Arkeoloji 2 0 2 4 ISBO 106 Felsefe 2 0 2 5
ISBO 107 Sosyoloji 2 0 2 5   ISBO 108 Ekonomi 2 0 2 5
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
TURO 109 Türkçe I: yazılı Anlatım 2 0 2 2   TURO 110 Türkçe II:  Sözlü Anlatım 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3   YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4   OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
    TOPLAM 18 0 18 30       TOPLAM 17 0 17 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
ISBO 201 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 3 ISBO 202 Genel Beşeri ve Ekon. Coğrafya 2 0 2 3
ISBO 203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 3   ISBO 204 Antropoloji 2 0 2 3
ISBO 205 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2 3   ISBO 206 Ortaçağ Tarihi 3 0 3 3
ISBO 209 Selçuklu Tarihi 2 0 2 3   ISBO 208 Temel Hukuk 2 0 2 2
OMES 207 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2   ISBO 210 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2 2
OMES 211 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4   ISBO 212 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 4
SISB   Seçmeli 1 2 0 2 4   ISBO 214

Drama

2 0 2 2
SISB   Seçmeli 2 2 0 2 4   SISB   Seçmeli 4 2 0 2 3
SISB   Seçmeli 3 2 0 2 4   SISB   Seçmeli 5 2 0 2 4
                SISB   Seçmeli 6 2 0 2 4
    TOPLAM 19 0 19 30       TOPLAM 21 2 22 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SISB 201 Kültürel Coğrafya 2 0 2 4   SISB 202 Harita Becerileri 2 0 2 4
SISB 203 Türk Dünyası 2 0 2 4   SISB 204 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 2 0 2 4
SISB 205 Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibliyografyası 2 0 2 4   SISB 206 İslam Tarihi 2 0 2 4
SISB 207 Sanat ve Estetik 2 0 2 4   SISB 208 Sosyal Politika 2 0 2 4
SISB 209 Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar 2 0 2 4   SISB 210  Osmanlı Paleografyası 2 0 2 4
SISB 211 Doğal Afetler ve Türkiye 2 0 2 4   SISB 212 Anne Baba Eğitimi 2 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
ISBO 301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 2 0 2 2 ISBO 302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II 2 0 2 3
ISBO 303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 2 0 2 2   ISBO 304 Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 2 3
ISBO 305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 2 0 2 2   ISBO 306 Siyasi Coğrafya 2 0 2 3
ISBO 309 Sosyal Bilgiler Öğretimi I 2 2 3 4   ISBO 308 Sosyal Bilgiler Öğretimi II 2 2 3 3
ISBO 311 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   ISBO 312 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
OMES 307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 2   OMES 310 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
ISBO 313 Özel Eğitim 2 0 2 3   SISB   Seçmeli 10 2 0 2 4
SISB   Seçmeli 7 2 0 2 4   SISB   Seçmeli 11 2 0 2 4
SISB   Seçmeli 8 2 0 2 4   SISB   Seçmeli 12 2 0 2 4
SISB   Seçmeli 9 2 0 2 4                
    TOPLAM 19 4 21 30       TOPLAM 19 2 20 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SISB 301 Yaşayan Dünya Dinleri 2 0 2 4   SISB 302 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 4
SISB 303 Değerler Eğitimi 2 0 2 4   SISB 304 Medya Okuryazarlığı 2 0 3 4
SISB 305 Sosyal Bilgilerde Öğrenme Düşünce Geliştirme 2 0 2 4   SISB 306

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme

2 0 3 4
SISB 307 Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 4   SISB 308

Yerel Tarih ve Kültürü

2 0 2 4
SISB 309 Osmanlı’dan Cumhuriyete Anayasal Hareketler 2 0 2 4   ISBO 310 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncele. 2 0 2 4
SISB 311 Öğretmenlik ve Meslek Etiği 2 0 2 4   SISB 312 Trafik ve İlkyardım 2 0 2 4
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
ISBO 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2 4 ISBO 402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 2 4
ISBO 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3   ISBO 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 8
ISBO 409 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 8   ISBO 406 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 10
ISBO 407 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 3   SISB   Seçmeli 15 2 0 2 4
OMES 401

Rehberlik

3 0 3 4   SISB   Seçmeli 16 2 0 2 4
SISB   Seçmeli 13 2 0 2 4                
SISB   Seçmeli 14 2 0 2 4                
    TOPLAM 15 6 18 30       TOPLAM 10 6 13 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SISB 401 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 4   SISB 402 Osmanlı Medeniyet tarihi 2 0 2 4
SISB 403 Uygarlık Tarihi 2 0 2 4   SISB 406 Okul Ve Toplum 2 0 2 4
SISB 405 Türkiye’de Yenileşme Hareketleri 2 0 2 4   SISB 408 Sosyal Bilgiler Öğret. Yeni Yönelim 2 0 2 4
SISB 407 Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 0 2 4   SISB 410 Program Geliştirme 2 0 2 4
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT AKTS SEÇMELİ AKTS SECMELİ ORANI
140 20 150 160 240 64 26,7
BÖLÜMÜ        : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi                                                           
PROGRAMI   : Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS  
COGO 101 Coğrafyaya Giriş 2 0 2 4   COGO 102 Hidrografya 3 0 3 5  
COGO 103 Jeomorfoloji I 4 0 4 6   COGO 104 Ekonomik Coğrafya 2 0 2 4  
COGO 105 Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası 2 0 2 4   COGO 106 Jeomorfoloji II 4 0 4 7  
COGO 107 Klimatoloji 3 0 3 5   COGO 108 Kıtalar Coğrafyası 2 0 2 4  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2   AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2  
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2   TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2  
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 3 3   YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 2 2  
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4   OMES 102 Gelişim Psikolojisi 3 0 3 4  
   

TOPLAM

21 0 21 30       TOPLAM 20 0 20 30  
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 201 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yak. 2 0 2 3   OMES 202 Coğrafya Eğitiminde Program Geliştirme ve Planlama 2 0 2 4
COGO 201 Toprak Coğrafyası 2 0 2 3   COGO 202 Bitki Coğrafyası 2 0 2 3
COGO 203 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 3 3   COGO 204 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 2 0 2 3
COGO 205 Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası 2 0 2 3   COGO 206 Doğal Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 2 3
COGO 207 Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 3   COGO 208 Jeomorfoloji Uygulaması 1 4 3 5
COGO 209 Jeomorfoloji III 3 0 3 3   SCOG   Seçmeli 4 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 1 2 0 2 4   SCOG   Seçmeli 5 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 2 2 0 2 4   SCOG   Seçmeli 6 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 3 2 0 2 4                
   

TOPLAM

20 0 20 30       TOPLAM 15 4 17 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SCOG 201 Türkiye iklimi 2 0 2 4   SCOG 202 Ulaşım Coğrafyası 2 0 2 4
SCOG 203 Volkan topografyası 2 0 2 4   SCOG 204 Türkiye’nin Turizm Coğrafyası ve Rehb. 2 0 2 4
SCOG 205 Sanayi Coğrafyası 2 0 2 4   SCOG 206 Doğa Koruma Yaklaşımları ve Eğitimi 2 0 2 4
SCOG 207 Kıyı topografyası 2 0 2 4   SCOG 208 Kırsal yerleşmeler ve Sorunları 2 0 2 4
SCOG 209 Cumhuriyet Tarihi 2 0 2 4   SCOG 210 Komşu ülkeler 2 0 2 4
SCOG 211 Sosyal Bilimlere Giriş 2 0 2 4   SCOG 212 Doğal Bölge Analizleri 2 0 2 4
SCOG 213 Eğitim Sosyolojisi  2 0 2 4   SCOG 214 Artistik Fotoğraf 2 0 2 4
SCOG 215 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4   SCOG 216 Resim Eğitimi 2 0 2 4
SCOG 217 Güzel Yazı Teknikleri 2 0 2 4                
SCOG 219 Çalgı Eğitimi 2 0 2 4                
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
COGO 301 Siyasi Coğrafya 2 0 2 3   COGO 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
COGO 303 Coğrafi Bilgi Sistemleri I 1 2 3 4   COGO 304 Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
COGO 305 Türk Dünyası Coğrafyası 2 0 2 3   COGO 306 Coğrafya Öğretimi I 2 2 3 4
COGO 307 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 4   COGO 308 Coğrafi Bilgi Sistemleri II 1 2 3 3
COGO 309 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 4   COGO 310 Çevre Sorunları 2 0 2 3
SCOG   Seçmeli 7 2 0 2 4   SCOG   Seçmeli 10 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 8 2 0 2 4   SCOG   Seçmeli 11 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 9 2 0 2 4   SCOG   Seçmeli 12 2 0 2 4
   

TOPLAM

14 6 18 30       TOPLAM 17 4 20 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SCOG 301 Sağlık Coğrafyası 2 0 2 4   SCOG 302 Karst Topografyası 2 0 2 4
SCOG 303 Sosyal Bilgilerde Okuldışı Mekân Kullanama 2 0 2 4   SCOG 304 Mekân Analizi 2 0 2 4
SCOG 305 Güncel Yaşamda Coğrafya ve Uygulamaları 2 0 2 4   SCOG 306 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 4
SCOG 307 Beslenme, Tarım ve Coğrafya 2 0 2 4   SCOG 308 Sosyal Proje Geliştirme 2 0 2 4
SCOG 309 Enerji coğrafyası 2 0 2 4   SCOG 310 Beden Eğitimi ve Spor: Oriyantiring 2 0 2 4
SCOG 311 Tarihsel Çevre Eğitimi 2 0 2 4   SCOG 312 Sözsüz İletişim 2 0 2 4
SCOG 313 Çalgı Eğitimi 2 0 2 4                
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OMES 401 Sınıf Yönetimi 2 0 2 4   OMES 402 Rehberlik 3 0 3 6
COGO 401 Coğrafya Öğretimi II 2 2 3 5   COGO 402 İnsan İlişkileri Etkili İletişim 2 0 2 4
COGO 403 Drama 2 0 2 4   COGO 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 6
COGO 405 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 7   COGO 406 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 10
COGO 407 Coğrafyada Bibliy. İncelemeleri 2 0 2 2   SCOG   Seçmeli 15 2 0 2 4
SCOG   Seçmeli 13 2 0 2 4                
SCOG   Seçmeli 14 2 0 2 4                
   

TOPLAM

14 8 18 30       TOPLAM 11 6 14 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SCOG 401 Çevre Etki Değerlendirmesi 2 0 2 4   SCOG 402 Özel Eğitim 2 0 2 4
SCOG 403 Kültürel coğrafya 2 0 2 4   SCOG 404 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 4
SCOG 405 Coğrafi Felsefe ve Etik 2 0 2 4   SCOG 406 Bilimin Doğası ve Tarihi 2 0 2 4
SCOG 407 Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme 2 0 2 4   SCOG 408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 4
SCOG 409 Teknoloji Destekli Coğrafya Eğitimi 2 0 2 4   SCOG 410 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 4
SCOG 411 Coğrafi Beceri ve Değer Eğitimi 2 0 2 4   SCOG 412 Etkili Sunum Yöntemleri 2 0 2 4
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SECMELİ AKTS ORANI
132 28 160 146 240 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                          : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi                                         
PROGRAMI                     : Türkçe Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
TURO 113 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 0 2 5 TURO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 0 2 5
TURO 115 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2 0 0 2 4 TURO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 0 0 2 4
TURO 107 Yazılı Anlatım I 2 0 0 2 4 TURO 106 Yazılı Anlatım II 2 0 0 2 4
TURO 119 Sözlü Anlatım I 2 0 0 2 4 TURO 108 Sözlü Anlatım II 2 0 0 2 4
TURO 111 Osmanlı Türkçesi I 2 0 0 2 4 TURO 110 Osmanlı Türkçesi II 2 0 0 2 5
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 AITB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2
TURO 103 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 4 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3 4
   

TOPLAM

18 0 0 18 30     TOPLAM 17 0 0 17 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
TURO 211 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi 2 0 0 2 4 TURO 212 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi 2 0 0 2 3
TURO 213 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi 2 2 0 3 4 TURO 214 Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi 2 2 0 3 4
TURO 215 Eski Türk Edebiyatı I 2 0 0 2 2 TURO 216 Eski Türk Edebiyatı II 2 0 0 2 2
TURO 217 Türk Halk Edebiyatı I 2 0 0 2 2 TURO 218 Türk Halk Edebiyatı II 2 0 0 2 2
TURO 219 Yeni Türk Edebiyatı I 2 0 0 2 3 TURO 220 Yeni Türk Edebiyatı II 2 0 0 2 3
TURO 221 Anlatma Teknikleri I: Yazma Eğitimi 2 2 0 3 4 TURO 222 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 2 2 0 3 4
OMES 203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 3 STUR   Seçmeli 3 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 1 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 4 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 2 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 5 2 0 0 2 4
   

TOPLAM

19 4 0 21 30     TOPLAM 18 4 0 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
STUR 201 Metin İncelemesi 2 0 0 2 4 STUR 202 Roman ve Hikâye Teorisi 2 0 0 2 4
STUR 203 Osmanlı Şiir Dili 2 0 0 2 4 STUR 204 Osmanlı Nesir Dili 2 0 0 2 4
STUR 205 Etkili Ders Çalışma Yöntemleri 2 0 0 2 4 STUR 206 Dil Öğretim Yaklaşımları 2 0 0 2 4
STUR 207 Medya Çözümlemeleri 2 0 0 2 4 STUR 208 Etkili Öğretmenlik Eğitimi 2 0 0 2 4
                STUR 210 Adab-ı Muaşeret ve Güzel Konuşma 2 0 0 2 4
                STUR 212 Hızlı Okuma Teknikleri 2 0 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
TURO 301 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2 2 TURO 302 Türk Dünyası Edebiyatları 2 0 0 2 3
TURO 303 Türkçe Öğretimi I 2 2 0 3 4 TURO 304 Türkçe Öğretimi II 2 2 0 3 4
TURO 305 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 4 TURO 306 Genel Dilbilimi 2 0 0 2 3
TURO 307 Özel Eğitim 2 0 0 2 2 TURO 308 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 1 2 0 2 3
TURO 309 Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 4 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 3
OMES 301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 2 OMES 304 Türk Eğitim Tarihi 2 0 0 2 2
STUR   Seçmeli 6 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 9 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 7 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 10 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 8 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 11 2 0 0 2 4
   

TOPLAM

18 6 0 21 30     TOPLAM 17 4 0 19 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
STUR 301 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 2 0 0 2 4 STUR 302 1950 Sonrası Türk Edebiyatı 2 0 0 2 4
STUR 303 Tasavvufi Türk Edebiyatı 2 0 0 2 4 STUR 304 Okuma Kültürü 2 0 0 2 4
STUR 305 Eleştirel Okuryazarlık 2 0 0 2 4 STUR 306 Etkili İletişim 2 0 0 2 4
STUR 307 Doğu ve Batı Düşüncesi 2 0 0 2 4 STUR 308 Yazı Yazma Teknikleri 2 0 0 2 4
STUR 309 Tarihsel Çevre Eğitimi Uygulamaları 2 0 0 2 4 STUR 310 Batı Edebiyatı 2 0 0 2 4
STUR 311 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 4 STUR 312 Türk Dili Tarihi 2 0 0 2 4
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS DERSİN KODU VE ADI D U L K AKTS
TURO 401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 5 TURO 402 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 2 0 0 2 6
TURO 403 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 8 TURO 404 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5 8
TURO 405 Dil Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2 5 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3 4
STUR   Seçmeli 12 2 0 0 2 4 OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 13 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 15 2 0 0 2 4
STUR   Seçmeli 14 2 0 0 2 4 STUR   Seçmeli 16 2 0 0 2 4
   

TOPLAM

12 6 0 15 30     TOPLAM 13 6 0 16 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
STUR 401 Metin Bilimi 2 0 0 2 4 STUR 402 Dünya Edebiyatı 2 0 0 2 4
STUR 403 Anlambilim 2 0 0 2 4 STUR 404 Dil ve Kültür 2 0 0 2 4
STUR 405 Çocukta Dil Gelişimi 2 0 0 2 4 STUR 406 Türk Edebiyat Tarihi 2 0 0 2 4
STUR 407 Dinleme ve Konuşma Kültürü 2 0 0 2 4 STUR 408 Felsefe 2 0 0 2 4
STUR 409 Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 0 0 2 4                
STUR 411 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 2 0 0 2 4                
 
 
 
BÖLÜMÜ        : Özel Eğitim                                                                                                            
PROGRAMI   : İşitme Engelliler Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEIO 111 Özel Eğitim 3 0 3 8 OEIO 112 İşitme Engelliler ve Eğitimi 2 0 2 5
OEIO 109 Çağdaş Özel Eğitim Yaklaşımları 2 0 2 6 OEIO 114 Engelliler ve Toplum 2 0 2 5
OEIO 115 Psikolojiye Giriş 3 0 3 6 OEIO 106 Dil Gelişimi ve İletişim 2 0 2 5
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 OEIO 108 Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama 2 0 2 5
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2 AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 2 TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
OEIO 103 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
              OMES 104 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
   

TOPLAM

18 0 18 30     TOPLAM 17 0 17 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEIO 201 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 2 0 2 3 OEIO 202 İşitme Engellilerde İletişim Becerileri 3 0 3 4
OEIO 203 Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4 OEIO 204 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 2 0 2 2
OEIO 205 İşitme Engellilerde Alternatif İşitme Yöntemleri 2 0 2 3 OEIO 206 İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 OEIO 208 İşitme Engellilerde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 2 3
OMES 222 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3 OMES 203 İşitme Engelliler Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
OMES 203 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 2 OMES 210 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2
SOZI   Seçmeli 1 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 4 2 0 2 4
SOZI   Seçmeli 2 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 5 2 0 2 4
SOZI   Seçmeli 3 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 6 2 0 2 4
   

TOPLAM

19 2 20 30     TOPLAM 21 0 21 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SOZI 201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 2 0 2 4 SOZI 202 Yasalar ve Özel Eğitim 2 0 2 4
SOZI 203 Otistik Bireyler ve Eğitimleri 2 0 2 4 SOZI 204 Yanlışsız Öğretim Teknikleri 2 0 2 4
SOZI 205 Aile Eğitimi ve Rehberliği 2 0 2 4 SOZI 206 Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı 2 0 2 4
SOZI 207 Özel Eğitimde Drama 2 0 2 4 SOZI 208 Üstün Zekâlıların Eğitimi 2 0 2 4
SOZI 209 Eğitim Felsefesi 2 0 2 4 SOZI 210 Değerler Eğitimi 2 0 2 4
SOZI 211 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 4 SOZI 212 Çocuk İstismarı ve İhmali 2 0 2 4
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEIO 313 İşitme Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 3 OEIO 314 İşitme Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 3 4
OEIO 315 İşitme Engellilere Okuma Yazma Öğretimi 3 0 3 3 OEIO 304 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 3 0 3 3
OEIO 317 İşitme Engellilere Matematik Öğretimi 3 0 3 4 OEIO 318 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 1 4 3 4
OEIO 307 İşitme Cihazları 3 0 3 4 OEIO 320 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi 3 0 3 4
OMES 301 Rehberlik 3 0 3 4 OMES 202 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
SOZI   Seçmeli 7 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 10 2 0 2 4
SOZI   Seçmeli 8 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 11 2 0 2 4
SOZI   Seçmeli 9 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 12 2 0 2 4
   

TOPLAM

21 0 21 30     TOPLAM 18 4 20 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SOZI 301 Özel Eğitimde Müzik Öğretimi 2 0 2 4 SOZI 302 Bireysel Farklılıklar ve Psikolojik Yaklaşımlar 2 0 2 4
SOZI 303 Özel Eğitimde Resim İş Öğretimi 2 0 2 4 SOZI 304 Özel Eğitimde Teşhis 2 0 2 4
SOZI 305 Öğrenme Güçlükleri 2 0 2 4 SOZI 306 Dünyada Zihin Engelliler Eğitimi 2 0 2 4
SOZI 307 Konuşma Engelliler 2 0 2 4 SOZI 308 Çoklu Engellilik ve Eğitimleri 2 0 2 4
SOZI 309 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 4 SOZI 310 Özel Eğitimde Mesleki Etik 2 0 2 4
SOZI 311 Engellilerde Sosyal Yeterliliklerin Geliştirilmesi 2 0 2 4 SOZI 312 Uygulamalı Davranış Analizi 2 0 2 4
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEIO 401 İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme I 2 0 2 4 OEIO 402 İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme II 2 0 2 6
OEIO 403 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I 2 0 2 4 OEIO 404 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II 2 0 2 6
OEIO 405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4 OEIO 406 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 0 2 4
OEIO 407 Öğretmenlik Uygulaması I 2 8 6 10 OEIO 408 Öğretmenlik Uygulaması II 2 8 6 10
SOZI   Seçmeli 13 2 0 2 4 SOZI   Seçmeli 15 2 0 2 4
SOZI   Seçmeli 14 2 0 2 4              
   

TOPLAM

12 8 16 30     TOPLAM 10 8 14 30
SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER
SOZI 401 Özel Eğitimde Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4 SOZI 402 Çocuk Ruh Sağlığı ve Özel Eğitim 2 0 2 4
SOZI 403 Sosyal Psikoloji 2 0 2 4 SOZI 404 Özel Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 4
SOZI 405 İşaret Alfabesi 2 0 2 4              
SOZI 407 Okul, Aile ve Çevre İşbirliği 2 0 2 4              
                               
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA SAAT YEREL KREDİ AKTS SECMELİ ORANI
136 22 158 149 240 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ        : Özel Eğitim                                                                                                            
PROGRAMI   : Zihin Engelliler Öğretmenliği
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEZO 115 Özel Eğitim 3 0 3 8 OEZO 102 Zihin Engelliler ve Eğitimi 2 0 2 7
OEZO 113 Psikolojiye Giriş 3 0 3 7 OEZO 104 Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımları 2 0 2 6
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2   OEZO 106 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 2 0 2 4
TURO 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2   AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 3 3   TURO 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
OEZO 103 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4   YDB 118 Yabancı Dil II 2 0 2 2
OEZO 117 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi 2 0 2 4   OMES 104 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4
                OMES 108 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
   

TOPLAM

18 0 18 30       TOPLAM 17 0 17 30
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEZO 201 Uygulamalı Davranış Analizi 3 0 3 4 OEZO 202 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 3 0 3 3
OEZO 203 Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3   OEZO 204 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi 3 0 3 3
OEZO 205 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 2 0 2 3   OEZO 206 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğit. Hizmetleri 2 0 2 2
OEZO 207 Otistik Bireyler ve Eğitimleri 2 0 2 3   OEZO 208 Zihin Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 3
OEZO 209 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi 2 0 2 2   OEZO 210 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 2 0 2 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3   OMES 212 Zihin Engelliler Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
SOEZ   Seçmeli 1 2 0 2 4   SOEZ   Seçmeli 4 2 0 2 4
SOEZ   Seçmeli 2 2 0 2 4   SOEZ   Seçmeli 5 2 0 2 4
SOEZ   Seçmeli 3 2 0 2 4   SOEZ   Seçmeli 6 2 0 2 4
   

TOPLAM

20 0 20 30       TOPLAM 22 0 22 30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
SOEZ 201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 2 0 2 4   SOEZ 202 Üstün Zekâlıların Eğitimi 2 0 2 4
SOEZ 205 Konuşma Engelliler 2 0 2 4   SOEZ 204 Özel Eğitimde Teşhis 2 0 2 4
SOEZ 207 Dil Gelişimi 2 0 2 4   SOEZ 206 Zihinsel Engellilerde İş ve Meslek Eğitimi 2 0 2 4
SOEZ 209 Akademik Becerilere Hazırlık 2 0 2 4   SOEZ 208 Yasalar ve Özel Eğitim 2 0 2 4
SOEZ 211 Eğitim Felsefesi 2 0 2 4   SOEZ 210 Değerler Eğitimi 2 0 2 4
SOEZ 213 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 4   SOEZ 212 Çocuk İstismarı ve İhmali 2 0 2 4
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS   DERSİN KODU VE ADI T U K AKTS
OEZO 311 Zihin Engellilere Okuma Yazma Öğretimi 3 0 3 4 OEZO 322 Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 3 4
OEZO 313 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi 3 0 3 4   OEZO 314 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 1 4 3 3
OEZO 317 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 2 0 2 2   OEZO 316 Aile Eğitimi ve Rehberliği 2 0 2 4
OEZO 309 Zihin Engellilere Resim İş Öğretimi 2 0 2 2   OMES 320 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 2
OEZO   Yanlışsız Öğretim Teknikleri 3 0 3 3   OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
OMES 301 Rehberlik 3 0 3 3   OMES   Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 2
SOEZ   Seçmeli 7 2 0 2 4   SOEZ   Seçmeli 10 2 0 2