Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2012-2013 Güz Döneminden İtibaren

BÖLÜMÜ                : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi                     
PROGRAMI            : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
BOTE 101 Matematik I 3 1 0 3,5 BOTE 102 Matematik II 3 1 0 3,5  
BOTE 103 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 3 1 0 3,5 BOTE 104 Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 1 0 3,5  
BOTE 105 Temel Fizik 3 0 0 3 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2  
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3  
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3  
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş  3 0 0 3                
    TOPLAM 19 2 0 20     TOPLAM 16 2 0 17  
III. YARIYIL IV. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
BOTE 201 Programlama Dilleri I 3 1 0 3,5 BOTE 202 Programlama Dilleri II 3 1 0 3,5  
BOTE 203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 3 0 0 3 BOTE 204 Öğretim Tasarımı 2 2 0 3  
BOTE 205 Bilgisayar Donanımı 3 1 0 3,5 BOTE 206 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 3 1 0 3,5  
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 BOTE 208 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3  
SBOT   Seçmeli I 3 0 0 3 SBOT   Seçmeli IV 3 0 0 3  
SBOT   Seçmeli II 3 0 0 3 SBOT   Seçmeli V 3 0 0 3  
SECF    Seçmeli III 3 0 0 3 SECF    Seçmeli VI 3 0 0 3  
    TOPLAM 21 2 0 22     TOPLAM 20 4 0 22  
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SBOT 201 Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi 3 0 0 3 SBOT 202 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3  
SBOT 203 Okullarda Teknoloji Planlama ve Uygulama 3 0 0 3 SBOT 204 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 3 0 0 3  
SBOT 205 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 0 3 SBOT 206 Türkiye’de ve Dünyada Bilgisayar Öğretimi Programları 3 0 0 3  
SBOT 207 Temel Elektronik Elemanlar 3 0 0 3 SBOT 208 Drama ile Öğretim 3 0 0 3  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
BOTE 301 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 BOTE 302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 3 1 0 3,5
BOTE 303 İnternet Tabanlı Programlama 3 1 0 3,5 BOTE 304 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 1 0 3,5
BOTE 305 Uzaktan Eğitim 3 0 0 3 BOTE 306 Bilgisayar Ağları ve İletişim 3 1 0 3,5
BOTE 307 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 BOTE 308 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
BOTE 309 Özel Eğitim 2 0 0 2 OMES 302 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2
OMES 301 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 SBOT   Seçmeli IX 3 0 0 3
SBOT   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF    Seçmeli X 3 0 0 3
SECF    Seçmeli VIII 3 0 0 3              
    TOPLAM 21 3 0 22,5     TOPLAM 18 7 0 21,5
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SBOT 313 İleri Programlama 3 0 0 3 SBOT 302 Oyun ve Grafik Programlama 3 0 0 3
SBOT 315 Eğitimde Benzetim Uygulamaları 3 0 0 3 SBOT 304 Eğitsel Video Tasarımı 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
BOTE 401 Web Tasarımı 3 1 0 3,5 BOTE 402 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değ. 3 1 0 3,5  
BOTE 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 402 Rehberlik 3 0 0 3  
BOTE 405 Veri Analizine Giriş 3 1 0 3,5 OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2  
OMES 401 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 406 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5  
SBOT   Seçmeli XI 3 0 0 3 SBOT   Seçmeli XIII 3 0 0 3  
SBOT   Seçmeli XII 3 0 0 3 SBOT   Seçmeli XIV 3 0 0 3  
SECF    Seçmeli VIII 3 0 0 3 SECF    Seçmeli XV 3 0 0 3  
    TOPLAM 19 6 0 22     TOPLAM 19 7 0 22,5  
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SBOT 401 Mesleki Gelişim 3 0 0 3 SBOT 402 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 3 0 0 3  
SBOT 403 Mobil Öğrenme 3 0 0 3 SBOT 404 Eğitimde Mesaj Tasarımı 3 0 0 3  
SBOT 405 Sanal Dünyalar 3 0 0 3 SBOT 406 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3  
SBOT 407 Veri Madenciliği 3 0 0 3 SBOT 404 Öğrenme ve Çalışma Stratejileri 3 0 0 3  
   

 

        SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
                                                     
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
153 33 169,5 186 %26,98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Eğitim Bilimleri                  
PROGRAMI            : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RPD 101 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 RPD 102 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3
RPD 103 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3 RPD 104 Gelişim Psikolojisi I 3 0 0 3
RPD 105 Fizyolojik Psikoloji 3 0 0 3 RPD 106 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 1 2 0 2
RPD 107 Sosyolojiye Giriş 2 0 0 2 RPD 108 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3
RPD 109 Felsefeye Giriş 3 0 0 3 RPD 110 Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 2
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3              
    TOPLAM 23 2 0 24     TOPLAM 20 2 0 21
SECMELİ DERSLER              
SECF 101 Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 RPD 202 Test Dışı Teknikler 3 0 0 3
RPD 203 İstatistik I 3 0 0 3 RPD 204 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 2 0 3
RPD 205 Okullarda Gözlem 2 2 0 3 RPD 206 İstatistik II 3 0 0 3
RPD 207 Özel Eğitim 3 0 0 3 RPD 208 Psikolojik Danışma İlkeleri ve Teknikleri 3 0 0 3
RPD 201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3
RPD 209 Gelişim Psikolojisi II 3 0 0 3 RPD 210 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 3 0 0 3
SRPD   Seçmeli II 3 0 0 3 SRPD   Seçmeli IV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3 SECF   Seçmeli V 3 0 0 3
    TOPLAM 23 2 0 24     TOPLAM 23 2 0 24
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRPD 201 Çocuk Hukuku 3 0 0 3 SRPD 202 Oyunla Psikolojik Danışma 3 0 0 3
SRPD 203 Aile İçi İlişkiler ve Eğitim 3 0 0 3 SRPD 202 Kültüre Dayalı Psikolojik Danışma 3 0 0 3
SRPD 205 Yükseköğretimde Psk.Dan. ve Reh. 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SRPD 207 Cinsel Sağlık Eğitimi 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RPD 301 Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 0 3 RPD 302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları 1 4 0 3
RPD 303 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 RPD 304 Rehberlikte Program Geliştirme 3 0 0 3
RPD 305 Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 0 0 3   306 Davranış Bozuklukları 3 0 0 3
RPD 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 RPD 308 Grupla Psikolojik Danışma 3 0 0 3
RPD 309 Okul Öncesi Eğitim 3 0 0 3 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
SRPD   Seçmeli VI 3 0 0 3 SRPD   Seçmeli VIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SRPD   Seçmeli IX 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli X 3 0 0 3
    TOPLAM 24 0 0 24     TOPLAM 21 4 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRPD 301 İngilizce Okuma ve Konuşma 3 0 0 3 SRPD 302 Mesleki İngilizce I
[Professional English I]
3 0 0 3
SRPD 303 Uyumsuz Çocuklar ve Eğitim 3 0 0 3 SRPD 304 Davranış Değiştirme 3 0 0 3
SRPD 305 Sosyal Beceri Eğitimi 3 0 0 3 SRPD 306 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 3 0 0 3
SRPD 307 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 3 0 0 3 SRPD 308 Endüstride Psikolojik Danışma ve Rehberlik 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RPD 401 Psikolojik Testler 2 2 0 3 RPD 402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 3 0 0 3
RPD 403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 4 0 3 RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 3 0 0 3
RPD 405 Öğrenme Güçlükleri 3 0 0 3 RPD 406 Meslek Eğitimi ve Yasal Konular 2 0 0 2
OMES 403 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 RPD 408 Kurum Deneyimi 1 4 0 3
OMES 401

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2 0 0 2 SRPD   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SRPD   Seçmeli XI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XII 3 0 0 3              
    TOPLAM 15 8 0 19     TOPLAM 15 4 0 17
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRPD 401 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3 SRPD 402 İş Hayatı İçin İngilizce [Professional English III] 3 0 0 3
SRPD 403 Mesleki İngilizce II
[Professional English II]
3 0 0 3 SRPD 404 Rehabilitasyon Danışmanlığı 3 0 0 3
SRPD 405 Çocuklarda Psikolojik Danışma 3 0 0 3 SRPD 408 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 3 0 0 3
SRPD 407 Grup Dinamiği 3 0 0 3 SRPD 410 Projektif Teknikler 3 0 0 3
SRPD 409 Ergenlerde Psikolojik Danışma 3 0 0 3 SRPD 412 Nitel Araştırmalar 3 0 0 3
SRPD 411 Çiftlerde Psikolojik Danışma 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SRPD 413 Ruh Sağlığı Danışmanlığı 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3                
                                     
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
164 24 176 188 %25,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Güzel Sanatlar Eğitimi       
PROGRAMI            : Müzik Öğretmenliği Lisans Programı
 
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
MZO 105 Müziksel İşitme Okuma Yazma I 2 0 0 2 MZO 106 Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 0 0 2
MZO 101 Piyano I 1 0 0 1 MZO 102 Piyano II 1 0 0 1
MZO 103 Bireysel Çalgı I 1 0 0 1 MZO 104 Bireysel Çalgı II 1 0 0 1
MZO 109 Bireysel Ses Eğitimi I 1 0 0 1 MZO 110 Bireysel Ses Eğitimi II 1 0 0 1
MZO 107 Okul Çalgıları I 0 2 0 1 MZO 108 Okul Çalgıları II 0 2 0 1
MZO 111 Felsefeye Giriş 2 0 0 2 MZO 112 Koro I 2 0 0 2
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tar. II 2 0 0 2
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
OMES 101

Eğitim Bilimine Giriş

3 0 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3
SECF  

Seçmeli I

2 2 0 3              
   

TOPLAM

19 4 0 21     TOPLAM 17 2 0 18
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
MZO 201 Piyano III 1 0 0 1 MZO 202 Piyano IV 1 0 0 1
MZO 203 Bireysel Çalgı III 1 0 0 1 MZO 204 Bireysel Çalgı IV 1 0 0 1
MZO 205 Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 0 0 2 MZO 206 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 2 0 0 2
MZO 207 Armoni Kontrpuan Eşlik I 2 0 0 2 MZO 208 Armoni Kontrpuan Eşlik II 2 0 0 2
MZO 209 Bireysel Ses Eğitimi III 1 0 0 1 MZO 210 Bireysel Ses Eğitimi IV 1 0 0 1
MZO 211 Koro II 2 0 0 2 MZO 212 Koro III 2 0 0 2
MZO 213 Geleneksel Türk Halk Müziği 2 2 0 3 MZO 214 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
OMES 201

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3 0 0 3 SMZO  

Seçmeli VI

3 0 0 3
SMZO  

Seçmeli II

3 0 0 3 SMZO  

Seçmeli VII

3 0 0 3
SMZO  

Seçmeli III

3 0 0 3 SECF  

Seçmeli VIII

3 0 0 3
SECF  

Seçmeli IV

3 0 0 3 SECF  

Seçmeli IX

3 0 0 3
    TOPLAM 23 2 0 24     TOPLAM 24 0 0 24
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMZO 201 Genel Müzik Tarihi 3 0 0 3 SMZO 202 Elektronik Org Eğitimi 3 0 0 3
SMZO 203 Müzik Kültürü 3 0 0 3 SMZO 204 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi 3 0 0 3
SMZO 205

Oyun, Dans ve Müzik

3 0 0 3 SMZO 206 Türk Müzik Tarihi 3 0 0 3
SMZO 207 Okul Çalgıları 3 0 0 3 SMZO 208 Müzik Biçimleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
MZO 305 Müzik İşitme Okuma Yazma V 2 0 0 2 MZO 306

Müziksel İşitme Okuma Yazma VI

2 0 0 2
MZO 301 Piyano V 1 0 0 1 MZO 302 Piyano VI 1 0 0 1
MZO 303 Bireysel Çalgı V 1 0 0 1 MZO 304 Bireysel Çalgı VI 1 0 0 1
MZO 309 Armoni Kontrpuan Eşlik III 2 0 0 2 MZO 310 Armoni Kontrpuan Eşlik IV 2 0 0 2
MZO 311 Koro IV 2 0 0 2 MZO 312 Koro V 2 0 0 2
MZO 307 Orkestra/Oda Müziği I 1 2 0 2 MZO 308 Orkestra/Oda Müziği II 1 2 0 2
MZO 315 Eşlik Çalma 0 2 0 1 MZO 316 Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 2 0 3
MZO 313 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 MZO 314

Özel Öğretim Yöntemleri II

2 2 0 3
MZO 317

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 2 0 3 OMES 302

Sınıf Yönetimi

2 0 0 2
SMZO  

Seçmeli X

3 0 0 3 SMZO  

Seçmeli XIII

3 0 0 3
SECF  

Seçmeli XII

3 0 0 3 SECF  

Seçmeli XV

3 0 0 3
    TOPLAM 19 8 0 23     TOPLAM 21 6 0 24
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMZO 301 Elektronik Org Eğitimi 3 0 0 3 SMZO 302 Çalgı ve Orkestralama Bilgisi 3 0 0 3
SMZO 303 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi 3 0 0 3 SMZO 304 Eğitim Müziği Besteleme 3 0 0 3
SMZO 305 Türk Müziği Toplu Çalma 3 0 0 3 SMZO 306 Okul Bandosu – Okul Korosu 3 0 0 3
SMZO 307 Türk Müziği Çokseslendirme 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
MZO 401 Piyano VII 1 0 0 1 MZO 402 Piyano ve Öğretimi 1 0 0 1
MZO 403 Bireysel Çalgı VII 1 0 0 1 MZO 404 Bireysel Çalgı ve Öğretimi 1 0 0 1
MZO 405 Orkestra/Oda Müziği III 1 2 0 2 MZO 406 Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi 1 2 0 2
MZO 407 Koro VI 2 0 0 2 MZO 408 Koro ve Yönetimi 0 2 0 1
MZO 409

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 0 0 3 MZO 410

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

3 0 0 3
OMES 401 Rehberlik 3 0 0   MZO 412

Özel Eğitim

2 0 0 2
OMES 403 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 402

Öğretmenlik Uygulaması

2 6 0 5
OMES 405

Topluma Hizmet Uygulamaları

1 2 0 2 OMES 404

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2 0 0 2
SMZO  

Seçmeli XVI

3 0 0 3 SECF  

Seçmeli XVIII

3 0 0 3
SECF  

Seçmeli XVII

3 0 0 3    

 

       
    TOPLAM 19 8 0 23     TOPLAM 15 10 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMZO 401 Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SMZO 403 Halk Kültüründe Müzik 3 0 0 3              
SMZO 405 Sanat Eleştirisi 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
157 40 177 197 %26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Güzel Sanatlar Eğitimi                       
PROGRAMI            : Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RESO 103 Temel Tasarım I 4 2 0 5 RESO 108 Sanat Tarihine Giriş 2 0 0 2
RESO 101 Desen I 3 0 0 3 RESO 104 Temel Tasarım II 4 2 0 5
RESO 105 Perspektif 1 2 0 2 RESO 102 Desen II 3 0 0 3
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3              
    TOPLAM 20 6 0 23     TOPLAM 19 2 0 20
SECMELİ DERSLER  
SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

2 2 0 3    

 

       
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RESO 201 Anasanat Atölye I 2 2 0 3 RESO 202

Anasanat Atölye II

2 2 0 3
RESO 203

Yazı

2 0 0 2 RESO 204 Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 0 2
RESO 205 Batı Sanatı Tarihi 3 0 0 3 OMES 202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3
RESO 207 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 RESO 206 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3
SRES  

Seçmeli II

3 0 0 3 RESO 208 Resim-İş Öğretim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3
SRES  

Seçmeli III

3 0 0 3 SRES  

Seçmeli V

3 0 0 3
SECF  

Seçmeli IV

3 0 0 3 SRES  

Seçmeli VI

3 0 0 3
   

 

        SECF  

Seçmeli VII

3 0 0 3
    TOPLAM 18 2 0 19     TOPLAM 21 4 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRES 201

Artistik Desen

3 0 0 3 SRES 202

Artistik Desen

3 0 0 3
SRES 203

Tipografi

3 0 0 3 SRES 204

Tipografi

3 0 0 3
SRES 205

Seçmeli Sanat Atölye I [Resim]

3 0 0 3 SRES 206

Seçmeli Sanat Atölye II [Resim]

3 0 0 3
SRES 207

Seçmeli Sanat Atölye I

[Grafik Tasarım]

3 0 0 3 SRES 208

Seçmeli Sanat Atölye II

[Grafik Tasarım]

3 0 0 3
SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

3 0 0 3 SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RESO 301 Anasanat Atölye III 2 2 0 3 RESO 302 Anasanat Atölye IV 2 2 0 3
RESO 303 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 RESO 304 Sanat Eleştirisi 2 0 0 2
RESO 305 Türk Sanatı Tarihi 3 0 0 3 RESO 306 Çağdaş Sanat 3 0 0 3
RESO 307 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 RESO 308 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
RESO 309 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 302

Topluma Hizmet Uygulamaları

1 2 0 2
OMES 301

Sınıf Yönetimi

2 0 0 2 SRES  

Seçmeli X

3 0 0 3
SRES  

Seçmeli VIII

3 0 0 3 SECF  

Seçmeli XI

3 0 0 3
SECF  

Seçmeli IX

3 0 0 3    

 

       
   

TOPLAM

21 4 0 23    

TOPLAM

16 6 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRES 301

Seramik I

3 0 0 3 SRES 302

Seramik II

3 0 0 3
SRES 303 Bilgisayar Destekli Tasarım I 3 0 0 3 SRES 304 Bilgisayar Destekli Tasarım II 3 0 0 3
SRES 305

Tekstil Tasarımı I

3 0 0 3 SRES 306

Tekstil Tasarımı II

3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
RESO 401 Anasanat Atölye V 4 4 0 6 RESO 402

Anasanat Atölye VI

4 4 0 6
RESO 403 Müze Eğitimi ve Uygulamaları 2 0 0 2 RESO 404

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

3 0 0 3
RESO 405 Özel Eğitim 2 0 0 2 OMES 402

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2 0 0 2
OMES 401 Rehberlik 3 0 0 3 OMES 404

Öğretmenlik Uygulaması

2 6 0 5
OMES 403 Okul Deneyimi 1 4 0 3 SECF  

Seçmeli XV

3 0 0 3
SRES  

Seçmeli XII

3 0 0 3    

 

       
SECF  

Seçmeli XIII

3 0 0 3    

 

       
   

TOPLAM

18 8 0 22    

TOPLAM

14 10 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SRES 401 Özgün Baskı 3 0 0 3 SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

3 0 0 3
SRES 403 Fotoğraf 3 0 0 3              
SRES 405 Geleneksel Türk Sanatları 3 0 0 3              
SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

3 0 0 3    

 

       
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
147 42 168 189 %26,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Temel Eğitim                      
PROGRAMI            : Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
 
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IOO 101 Okul Öncesi Eğitimine Giriş 3 0 0 3 IOO 102 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 0 3
IOO 103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 IOO 104 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2
IOO 105 Psikoloji 2 0 0 2 IOO 106 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 IOO 108 Etkili İletişim 3 0 0 3
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 20 0 0 20
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IOO 201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I 3 0 0 3 IOO 202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II 3 0 0 3
IOO 203 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 IOO 204 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 0 3
IOO 205 Anne Çocuk Beslenmesi 3 0 0 3 IOO 206 Drama 3 0 0 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 IOO 208 Görsel Sanatlar Eğitimi 2 2 0 3
IOO 207 Fen Eğitimi 2 2 0 3 IOO 202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3
IOO 209 Müzik Eğitimi I 2 0 0 2 IOO 210 Müzik Eğitimi II 2 0 0 2
SIOO   Seçmeli II 3 0 0 3 SIOO   Seçmeli IV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3 SECF   Seçmeli V 3 0 0 3
    TOPLAM 22 2 0 23     TOPLAM 21 4 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIOO 201 Çocukta Oyun Gelişimi 3 0 0 3 SIOO 202 Program Geliştirme 3 0 0 3
SIOO 203 Çocukta Duygusal Gelişim 3 0 0 3 SIOO 204 Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinlikler ve Oyun 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IOO 301 Matematik Eğitimi 3 0 0 3 IOO 302 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
IOO 303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 IOO 304 İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları 3 0 0 3
IOO 305 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 IOO 306 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
OMES 301 Okul Deneyimi 1 4 0 3 IOO 308 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 0 2
OMES 303 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
SIOO   Seçmeli VI 3 0 0 3 SIOO   Seçmeli VIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3
    TOPLAM 16 8 0 20     TOPLAM 18 2 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIOO 301 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3 0 0 3 SIOO 302 Popüler Kültür ve Yansımaları 3 0 0 3
SIOO 303 İnsan Hakları ve Demokrasi 3 0 0 3 SIOO 304 Yerel Tarih ve Kültürü 3 0 0 3
SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

        SECF  

Fakülte Seçmeli Dersleri

       
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IOO 401 Anne Baba Eğitimi 3 0 0 3 IOO 402 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
OMES 401 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5
OMES 403 Rehberlik 3 0 0 3 IOO 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
OMES 405 Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 SIOO   Seçmeli XII 3 0 0 3
SIOO   Seçmeli X 3 0 0 3 SIOO   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
    TOPLAM 16 6 0 19     TOPLAM 16 6 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIOO 402 Çocuğu Tanıma Teknikleri 3 0 0 3 SIOO 405 Eğitici Oyuncak Tasarımı 3 0 0 3
SIOO 403 Eğitsel Ders Araçlar 3 0 0 3 SIOO 404 Okul Aile Çevre İşbirliği 3 0 0 3
SIOO 407 Medya Okuryazarlığı 3 0 0 3 SIOO 406 Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SIOO 408 Çevre Sorunları Coğrafyası 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
                                           
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
149 30 164 179 %25,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Temel Eğitim                      
PROGRAMI            : Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
SINO 101 Temel Matematik I 2 0 0 2 SINO 102 Temel Matematik II 2 0 0 2  
SINO 103 Genel Biyoloji 2 0 0 2 SINO 104 Genel Kimya 2 0 0 2  
SINO 105 Genel Fizik 2 0 0 2 SINO 106 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2  
SINO 107 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 SINO 108 Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 0 2  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 SINO 110 Genel Coğrafya 2 0 0 2  
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2  
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2  
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3  
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 20 0 0 20  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
SINO 201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi 2 0 0 2 SINO 202 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi 2 0 0 2
SINO 203 Müzik Eğitimi 2 0 0 2 SINO 204 Güzel  Yazı Teknikleri 2 0 0 2
SINO 205 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü 2 0 0 2 SINO 206 Sanat Eğitimi 2 0 0 2
SINO 207 Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları I 0 2 0 1 SINO 208 Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları II 0 2 0 1
SINO 209 Drama 2 0 0 2 SINO 210 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 SINO 212 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 2 0 0 2
SSIN   Seçmeli II 3 0 0 3 SINO 214 Trafik ve İlkyardım 2 0 0 2
SSIN   Seçmeli III 3 0 0 3 SINO 216 Erken Çocukluk Eğitimi 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3 SSIN   Seçmeli V 3 0 0 3
              SECF   Seçmeli VI 3 0 0 3
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 21 4 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SSIN 201 Felsefe 3 0 0 3 SSIN 202 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 3 0 0 3
SSIN 203 Sosyoloji 3 0 0 3 SSIN 204 Türkiye Ekonomik Coğrafyası 3 0 0 3
SSIN 205 Çevre Eğitimi 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SSIN 207

Çevre Kimyası

3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
SINO 301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I 2 0 0 2 SINO 302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II 2 0 0 2
SINO 303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi 3 0 0 3 SINO 304 Türkçe Öğretimi 3 0 0 3
SINO 305 Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3 SINO 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3
SINO 307 Matematik Öğretimi I 3 0 0 3 SINO 308 Matematik Öğretimi II 3 0 0 3
SINO 309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OMES 301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 OMES 304 Okul Deneyimi 1 4 0 3
SINO 311 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 SSIN   Seçmeli IX 3 0 0 3
SSIN   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli X 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VIII 3 0 0 3              
    TOPLAM 24 2 0 25     TOPLAM 20 4 0 22
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SSIN 301 Görsel Sanatlar Öğretimi 3 0 0 3 SSIN 302 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim 3 0 0 3
SSIN 303 Bilimin Doğası ve Öğretilmesi 3 0 0 3 SSIN 304 Bilim Teknoloji ve Toplum 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SSIN 306 Okul Öncesi Donemde İlköğretime Hazırlık 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
SINO 401 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2 SINO 402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim 2 0 0 2
OMES 401 Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 0 5 SINO 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
OMES 403 Rehberlik 3 0 0 3 SINO 406 İlköğretimde Kaynaştırma 2 0 0 2
SINO 403 Özel Eğitim 2 0 0 2 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 0 5
SSIN   Seçmeli XI 3 0 0 3 OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2
SSIN   Seçmeli XII 3 0 0 3 SSIN   Seçmeli XIV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XV 3 0 0 3
    TOPLAM 18 6 0 21     TOPLAM 17 6 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SSIN 401 Etkili İletişim 3 0 0 3 SSIN 404 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Teorik Temelleri 3 0 0 3
SSIN 403 Yaratici Yazma Öğretimi 3 0 0 3 SSIN 406 Sınıf Öğretmenliğinde Ders Kitabı İnceleme 3 0 0 3
SSIN 405 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SSIN 409 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3              
SSIN 411 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
                                             
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
160 26 173 186 %26,01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
PROGRAMI            : Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı
 
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
IFBO 101 Genel Fizik I 4 0 0 4 IFBO 102 Genel Fizik II 4 0 0 4  
IFBO 103 Genel Fizik Laboratuarı I 0 2 0 1 IFBO 104 Genel Fizik Laboratuarı II 0 2 0 1  
IFBO 105 Genel Kimya I 4 0 0 4 IFBO 106 Genel Kimya II 4 0 0 4  
IFBO 107 Genel Kimya Laboratuarı I 0 2 0 1 IFBO 108 Genel Kimya Laboratuarı II 0 2 0 1  
IFBO 109 Genel Matematik I 4 0 0 4 IFBO 110 Genel Matematik II 4 0 0 4  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2  
TURO 101 Türkçe I:  Yazılı Anlatım 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II:  Sözlü Anlatım 2 0 0 2  
OMES 101

Eğitim Bilimine Giriş

3 0 0 3 OMES 102

Eğitim Psikolojisi

3 0 0 3  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3    

 

         
    TOPLAM 21 6 0 24     TOPLAM 19 4 0 21  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IFBO 201 Genel Biyoloji I 4 0 0 4 IFBO 202 Genel Biyoloji II 4 0 0 4
IFBO 203 Genel Biyoloji Laboratuarı I 0 2 0 1 IFBO 204 Genel Biyoloji Laboratuarı II 0 2 0 1
IFBO 205 Genel Fizik III 2 0 0 2 IFBO 206 Modern Fiziğe Giriş 2 0 0 2
IFBO  207 Genel Fizik III Laboratuarı 0 2 0 1 IFBO 208 Fen-Teknoloji Programı ve Planlama 2 0 0 2
IFBO 209 Genel Kimya III [Analitik Kimya] 2 0 0 2 IFBO 210 Genel Kimya IV [Organik Kimya] 2 0 0 2
IFBO 211 Genel Kimya III Laboratuarı 0 2 0 1 YDB 218 Yabancı Dil II          3 0 0 3
YDB 217 Yabancı Dil I 3 0 0 3 SFBO   Seçmeli III 3 0 0 3
OMES 201 Öğretim ilke ve Yöntemleri 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli II 3 0 0 3              
    TOPLAM 17 6 0 20     TOPLAM 19 2 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SFBO 202 Enstrümantal Analiz 3 0 0 3
              SFBO 204 Temel Elektronik Bilgisi 3 0 0 3
              SFBO 206 Kimyasal Analiz Metotları 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IFBO 301 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 0 0 2 IFBO 302 Genetik ve Biyoteknoloji 2 0 0 2
IFBO 303 Fen Öğretimi Laboratuarıoratuarı Uygulamaları I 2 2 0 3 IFBO 304 Fen Öğretimi Laboratuarıoratuarı Uygulamaları II 2 2 0 3
IFBO 305

Özel Öğretim Yöntemleri I

2 2 0 3 IFBO 306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OMES 305 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 IFBO 308 Astronomi 2 0 0 2
OMES 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 IFBO 310 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
OMES 303 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 SFBO   Seçmeli VIII 3 0 0 3
SFBO   Seçmeli V 3 0 0 3 SFBO   Seçmeli IX 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli X 3 0 0 3
    TOPLAM 17 8 0 21     TOPLAM 20 4 0 22
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SFBO 301 Fizikte Özel Konular 3 0 0 3 SFBO 302 Kimyada Özel Konular 3 0 0 3
SFBO 303 Biyolojide Özel Konular 3 0 0 3 SFBO 304 Yer Bilimi 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SFBO 306 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 0 0 3
              SFBO 308 Bilimin Doğası ve Öğretilmesi 3 0 0 3
              SFBO 310 Mucitler ve Kaşifler Tarihi 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IFBO 401 Çevre Bilimi 2 0 0 2 IFBO 402 Teknolojik Proje Tasarımı 2 0 0 2
IFBO 403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 IFBO 404

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

3 0 0 3
OMES 401 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 403 Rehberlik 3 0 0 3 OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2
SFBO   Seçmeli XI 3 0 0 3 IFBO 406 Özel Eğitim 2 0 0 2
SFBO   Seçmeli XII 3 0 0 3 SFBO   Seçmeli XIV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XV 3 0 0 3
    TOPLAM 18 4 0 20     TOPLAM 17 6 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SFBO 401 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 SFBO 402

Fen Eğitimimde Model ve Simülasyon Tasarımı

3 0 0 3
SFBO 403 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi 3 0 0 3 SFBO 404

Fen ve Teknoloji Ders Kitabi İncelenmesi

3 0 0 3
SFBO 405 Teknoloji ve Doğası 3 0 0 3 SFBO 406

Besin Kimyası

3 0 0 3
SFBO 407 Atmosfer Kimyası 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SFBO 409

Çevre Kimyası

3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3    

 

       
                                                 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
148 40 168 188 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                 
PROGRAMI            : İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
IMO 101 Soyut Matematik I 4 0 0 4 IMO 102 Soyut Matematik II 4 0 0 4  
IMO 103 Genel Fizik 4 0 2 5 IMO 106 Geometri 3 0 0 3  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 IMO 108 Cebire Giriş 3 0 0 3  
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2  
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2  
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3  
                             
    TOPLAM 20 2 2 22     TOPLAM 20 0 0 20  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IMO 201 Analiz I 4 2 0 5 IMO 202 Analiz II 4 2 0 5
IMO 203 Lineer Cebir I 3 0 0 3 IMO 204 Lineer Cebir II 3 0 0 3
IMO 205 Analitik Geometri I 3 0 0 3 IMO 206 Analitik Geometri II 3 0 0 3
IMO 207 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 IMO 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 SECF   Seçmeli III 3 0 0 3
SIMO   Seçmeli II 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3
    TOPLAM 19 2 0 20     TOPLAM 18 4 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIMO 201 Grafik Analiz 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SIMO 203 Matematiksel Oyun Teorisi 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IMO 301 Analiz III 3 0 0 3 IMO 202 İstatistik ve Olasılık II 2 2 0 3
IMO 303 İstatistik ve Olasılık I 2 2 0 3 OMES 302 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
IMO 307 Elementer Sayı Kuramı 3 0 0 3 OMES 304 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2
IMO 305 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 IMO 306 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OMES 301 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 SIMO   Seçmeli VII 3 0 0 3
SIMO   Seçmeli V 3 0 0 3 SIMO   Seçmeli VIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3
    TOPLAM 18 4 0 20     TOPLAM 17 6 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIMO 305 Matematik Öğretim Programı 3 0 0 3 SIMO 302 Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3
SIMO 307 Dünyada Okul Matematiği 3 0 0 3 SIMO 304 Fraktal Geometri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SIMO 306 Matematikte Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3
              SIMO 308 Matematik Eğitiminde İspat 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
IMO 401 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 3 0 0 3 IMO 402 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
IMO 403 Matematik Tarihi 2 0 0 2 IMO 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
OMES 401 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 403 Rehberlik 3 0 0 3 SIMO   Seçmeli XII 3 0 0 3
OMES 405 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SIMO   Seçmeli X 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
SIMO   Seçmeli XI 3 0 0 3              
    TOPLAM 17 4 0 19     TOPLAM 16 6 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SIMO 401 Matematiksel Modeller 3 0 0 3 SIMO 402 Matematik Felsefesi 3 0 0 3
SIMO 403 Matematikte Problemler ve Çözüm Basamakları 3 0 0 3 SIMO 404 Matematik Eğitiminde Drama 3 0 0 3
SIMO 407 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
                                             
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
145 30 160 175 %25,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
PROGRAMI            : Biyoloji Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
BIYO  101 Genel Biyoloji I 4 0 0 4 BIYO 102 Genel Biyoloji II 4 0 0 4  
BIYO 103 Genel Biyoloji Laboratuarı I 0 0 4 2 BIYO 104 Genel Biyoloji Laboratuarı II 0 0 4 2  
KIMO 117 Genel Kimya 4 0 0 4 BIYO 106 Biyometri 3 0 0 3  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 KIMO 118 Organik Kimya 4 0 0 4  
TDB 101 Türk Dili I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih II 2 0 0 2  
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 TDB 102 Türk Dili II 2 0 0 2  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2  
    TOPLAM 17 2 4 20     TOPLAM 17 0 4 19  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
BIYO 201 Hücre Biyolojisi 3 0 0 3 BIYO 202 Genel Mikrobiyoloji 3 0 0 3
BIYO 203 Hücre Biyolojisi Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 204 Genel Mikrobiyoloji Laboratuarı 0 0 2 1
BIYO 205 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 3 0 0 3 BIYO 206 Hayvan Histolojisi 3 0 0 3
BIYO 207 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 208 Hayvan Histolojisi Laboratuarı 0 0 2 1
BIYO 209 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği 3 0 0 3 BIYO 210 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği 3 0 0 3
BIYO 211 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 212 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuarı 0 0 2 1
BIYO 213 Biyokimya I 3 0 0 3 OMES 202 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3
BIYO 215 Biyokimya Laboratuarı I 0 0 2 1 SBIY   Seçmeli III 3 0 0 3
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli II 3 0 0 3              
    TOPLAM 18 0 8 22     TOPLAM 18 0 6 21
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SBIY 202 Biyokimya II 3 0 0 3
              SBIY 204 Biyofizik 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
BIYO 301 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği 3 0 0 3 BIYO 302 Tohumlu Bitkiler Sistematiği 3 0 0 3
BIYO 303 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 304 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı 0 0 2 1
BIYO 305 Hayvan Fizyolojisi 3 0 0 3 BIYO 306 Bitki Fizyolojisi 3 0 0 3
BIYO 307 Hayvan Fizyolojisi Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 308 Bitki Fizyolojisi Laboratuarı 0 0 2 1
BIYO 309 Genetik I 3 0 0 3 BIYO 310 Genetik II 3 0 0 3
BIYO 311 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 BIYO 312 Genetik Laboratuarı II 0 0 2 1
OFMB 301 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 0 3 OFMB 302 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 0 3
SBIY   Seçmeli V 3 0 0 3 SBIY   Seçmeli VII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli VIII 3 0 0 3
                           
    TOPLAM 21 0 4 23     TOPLAM 18 0 6 21
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SBIY 301 Hücre Kültürü 3 0 0 3 SBIY 302 Radyobiyoloji 3 0 0 3
SBIY 303 Gıda Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 SBIY 304 Mikrobiyal Genetik 3 0 0 3
SBIY 305 Hidrobiyoloji 3 0 0 3 SBIY 306 Tıbbı Mikrobiyoloji 3 0 0 3
SBIY 307 Entomoloji 3 0 0 3 SBIY 308 Bitki Patolojisi 3 0 0 3
SBIY 309 Endokronoloji 3 0 0 3 SBIY 310 Mikrobiyal Metabolizma 3 0 0 3
SBIY 311 Bitkilerde Beslenme 3 0 0 3 SBIY 312 Hayvan Embriyolojisi 3 0 0 3
SBIY 313 Bitki Embriyolojisi 3 0 0 3 SBIY 314 Yaban Hayatı 3 0 0 3
SBIY 315 Limnoloji 3 0 0 3 SBIY 316 İhtiyoloji 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
BIYO 401 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3 BIYO 402 Biyoteknoloji 3 0 0 3
BIYO 403 Moleküler Biyoloji Laboratuarı 0 0 2 1 BIYO 404 Evrim 3 0 0 3
BIYO 405 Ekoloji 3 0 0 3 OMES 402 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OFMB 401 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 OFMB 402 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OFMB 403 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OFMB 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
OFMB 405 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 SBIY   Seçmeli XI 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli X 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
    TOPLAM 19 4 2 22     TOPLAM 21 2 0 22
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SBIY 402 Biyoloji Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme Stratejileri ve Uygulamaları 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SBIY 404 Biyoloji Eğitiminde Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
IX. YARIYIL X. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 501 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 OMES 502 Rehberlik 3 0 0 3
OMES 503 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OFMB 502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 2 0 3
OMES 505 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 OMES 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OFMB 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 SBIY   Seçmeli XVI 3 0 0 3
SBIY   Seçmeli XIV 3 0 0 3 SBIY   Seçmeli XVII 3 0 0 3
SBIY   Seçmeli XV 3 0 0 3              
    TOPLAM 13 6 0 16     TOPLAM 13 8 0 17
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SBIY 501 Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 SBIY 502 Biyolojide Öğretim Materyalleri Geliştirme ve Uygulama 3 0 0 3
SBIY 503 Biyoloji Eğitiminde Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Uygulamaları 3 0 0 3 SBIY 504 Biyoloji Eğitiminde Proje Tabanlı Öğretim 3 0 0 3
SBIY 401 Günlük Yaşamda Biyoloji ve Uygulamaları 3 0 0 3 SBIY 506 Biyolojide Ölçme Materyalleri Geliştirme ve Uygulama 3 0 0 3
SBIY 403 Biyoloji Eğitiminde Seçmeli Konular 3 0 0 3 SBIY 508 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3
SBIY 405 Biyolojide Deney Tasarlama ve Uygulama 3 0 0 3              
SBIY 407 Biyolojide Eğitiminde Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları 3 0 0 3              
                                                       
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
175 56 203 231 25,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                 
PROGRAMI            : Fizik Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
FIZO 113 Mekanik 6 0 0 6 FIZO 114 Elektromanyetizma Laboratuarı 0 0 2 1  
FIZO 115 Mekanik Laboratuarı 0 0 2 1 FIZO 116 Elektromanyetizma 6 0 0 6  
KİMO 117 Genel Kimya 4 0 0 4 MATO 120 Analitik Geometri 4 0 0 4  
MATO 121 Matematik I 4 0 0 4 MATO 122 Matematik II 4 0 0 4  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 MATO 124 Lineer Cebir 4 0 0 4  
TDB 101 Türk Dili I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2  
YDB 171 Yabancı Dil I 4 0 0 4 TDB 102 Türk Dili II 2 0 0 2  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2  
    TOPLAM 24 2 2 26     TOPLAM 24 0 2 25  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 OMES 202 Gelişim psikolojisi 3 0 0 3
FIZO 201 Isı ve Termodinamik 4 0 0 4 FIZO 218 Modern Fizik 4 0 0 4
FIZO 203 Optik 4 0 0 4 FIZO 216 Modern Fizik Laboratuarı 0 0 2 1
FIZO 205 Optik Laboratuarı 0 0 2 1 FIZO 222 Fizikte Matematik Yöntemler 4 0 0 4
MATO 267 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 SFIZ   Seçmeli IV 4 0 0 4
SFIZ   Seçmeli II 3 0 0 3 SFIZ   Seçmeli V 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3              
    TOPLAM 21 0 2 22     TOPLAM 18 0 2 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SFIZ 201 Fiziğin Güncel Uygulama Alanları 3 0 0 3 SFIZ 202 Fizik Optik 4 0 0 4
SFIZ 203 Fizik Biliminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 SFIZ 204 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları 4 0 0 4
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SFIZ 206 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3
              SFIZ 208 Fizikte Kavram Yanılgıları 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OFMF 301 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 0 3 OFMF 302 Program Geliştirme Öğretim 3 0 0 3
FIZO 307 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 FIZO 314 Atom ve Molekül Fiziği 4 0 0 4
FIZO 309 Elektronik 4 0 0 4 FIZO 310 İstatistik Fizik 4 0 0 4
FIZO 311 Titreşimler ve Dalgalar 4 0 0 4 FIZO 312 Elektromanyetik Teori I 4 0 0 4
FIZO 313 Elektrik Devreler Laboratuarı 0 0 2 1 SFIZ   Seçmeli VII 4 0 0 4
FIZO 315 Elektronik Laboratuarı 0 0 2 1 SFIZ   Seçmeli VIII 4 0 0 4
SFIZ   Seçmeli VI 4 0 0 4              
    TOPLAM 19 0 4 21     TOPLAM 23 0 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SFIZ 311 Çevre Fiziği 4 0 0 4 SFIZ 312 X-Işınları Kırınımı 4 0 0 4
SFIZ 313 Fizikte Sayısal Çözümleme 4 0 0 4 SFIZ 314 Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OFMF 401 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 402 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OFMF 403 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 OFMF 402 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OFMF 405 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 OFMF 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
FIZO 451 Katıhal Fiziği 4 0 0 4 SFIZ   Seçmeli XI 3 0 0 3
FIZO 419 Çekirdek Fiziği 4 0 0 4 SECF   Seçmeli XII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli X 3 0 0 3              
    TOPLAM 21 4 0 23     TOPLAM 15 2 0 16
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SFIZ 402 Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SFIZ 404 Fizik Öğretiminde Problem Çözme Yöntemi Uygulamaları 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
IX. YARIYIL X. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 501 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 OMES 502 Rehberlik 3 0 0 3
OMES 503 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OFMF 502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
OFMF 505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 505 Topluma Hizmet Uygulaması 1 2 0 2 SFIZ   Seçmeli XVI 3 0 0 3
SFIZ   Seçmeli XIV 3 0 0 3              
SFIZ   Seçmeli XV 3 0 0 3              
    TOPLAM 13 6 0 16     TOPLAM 11 6 0 14
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SFIZ 501 Fizik ve Diğer Bilim Dalları 3 0 0 3 SFIZ 502 Fizik Eğitiminde Seçmeli Konular 3 0 0 3
SFIZ 503 Fizik ve Felsefe 3 0 0 3 SFIZ 504 Ortaöğretim Fizik Deneyleri Tasarımı 3 0 0 3
SFIZ 505 Fizik Eğitiminde Temel Kavramların Öğretimi 3 0 0 3              
SFIZ 507 Fizikte Benzetim ve Modelleme 3 0 0 3              
                                                         
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
189 32 206 221 %25,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                 
PROGRAMI            : Kimya Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
MATO 117 Matematik I 4 0 0 4 MATO 118 Matematik II 4 0 0 4  
FIZO 119 Genel Fizik 4 0 2 5 KIMO 124 Lab.Tekn.ve Güvenliği 2 0 0 2  
KIMO 193 Genel Kimya I 4 2 0 5 KIMO 194 Genel Kimya II 4 2 0 5  
KIMO 197 Genel Kimya Laboratuarı I 0 0 3 1 KIMO 198 Genel Kimya Laboratuarı II 0 0 3 1  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2  
TDB 101 Türk Dili I 2 0 0 2 TDB 102 Türk Dili II 2 0 0 2  
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3                
    TOPLAM 21 4 5 25     TOPLAM 16 2 3 18  
SECMELİ DERSLER    
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3                
III. YARIYIL IV. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 OMES 202 Gelişim psikolojisi 3 0 0 3  
KIMO 205 Analitik Kimya I 4 2 0 5 KIMO 228 Organik Kimyaya Giriş 3 0 0 3  
KIMO 239 Analitik Kimya Laboratuarı I 0 0 6 2 KIMO 230 Analitik Kimya II 4 2 0 5  
KIMO 241 Anorganik Kimya I 4 0 0 4 KIMO 234 Analitik Kimya Laboratuarı II 0 0 6 2  
KIMO 243 Anorganik Kimya Laboratuarı I 0 0 4 1 KIMO 240 Anorganik Kimya II 4 0 0 4  
SKIM   Seçmeli II 3 0 0 3 KIMO 242 Anorganik Kimya Laboratuarı II 0 0 4 1  
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3  
    TOPLAM 17 2 10 23     TOPLAM 17 2 10 23  
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SKIM 211 Kimyada Matematik Metotlar 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
SKIM 213 Çevre Kimyası 3 0 0 3                
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3                
V. YARIYIL VI. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
OFMK 301 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 0 3 OFMK 302 Program Geliştirme Öğretim 3 0 0 3  
KIMO 309 Organik Kimya I 4 2 0 5 KIMO 346 Fizikokimya II 4 2 0 5  
KIMO 331 Organik Kimya Laboratuarı I 0 0 5 2 KIMO 348 Fizikokimya Laboratuarı II 0 0 3 1  
KIMO 347 Fizikokimya I 4 2 0 5 SKIM   Seçmeli VII 4 0 0 4  
KIMO 349 Fizikokimya Laboratuarı I 0 0 3 1 SKIM   Seçmeli VIII 4 0 0 4  
SKIM   Seçmeli V 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3  
SECF   Seçmeli VI 3 0 0 3                
    TOPLAM 17 4 8 23     TOPLAM 18 2 3 20  
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SKIM 301 Kimya Eğitiminde Yanlış Kavramlar 3 0 0 3 SKIM 312 Organik Kimya II 4 0 0 4  
SKIM 303 Kimya Eğitiminde Seçmeli Konular 3 0 0 3 SKIM 314 Kimyasal Kinetik 4 0 0 4  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SKIM 316 Biyoaktif Organik Bileşikler 4 0 0 4  
              SKIM 318 Biyoteknoloji 4 0 0 4  
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OFMK 401 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 402 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OFMK 403 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 OFMK 402 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OFMK 405 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 OFMK 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
KIMO 443 Enstrümantal Analiz I 3 0 1 4 SKIM   Seçmeli XI 4 0 0 4
KIMO 437 Biyokimya I 4 0 0 4 SKIM   Seçmeli XII 4 0 0 4
KIMO 409 Biyokimya Laboratuarı 0 0 3 1 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli X 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
    TOPLAM 17 4 4 21     TOPLAM 20 2 0 21
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SKIM 402 Endüstriyel Kimya II 4 0 0 4  
              SKIM 404 Biyokimya II 4 0 0 4  
              SKIM 406 Enstrümantal Analiz II 4 0 0 4  
              SKIM 408 Polimer Kimyası 4 0 0 4  
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3  
IX. YARIYIL X. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
OMES 501 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 OMES 502 Rehberlik 3 0 0 3  
OMES 503 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OFMK 502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3  
OFMK 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5  
OMES 505 Topluma Hizmet Uygulaması 1 2 0 2 SKIM   Seçmeli XVI 3 0 0 3  
KIMO 501 Endüstriyel Kimya 4 0 0 4                
SKIM   Seçmeli XV 3 0 0 3                
    TOPLAM 14 6 0 17     TOPLAM 11 6 0 14  
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER  
SKIM 501 Kimya Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 SKIM 502 Kimya Öğretim Programı Analizi 3 0 0 3  
SKIM 503 Kimya Kav. Anl.Düz.ve Öğr. 3 0 0 3 SKIM 504 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3  
SKİM 505 Kimya, Teknoloji, Toplum 3 0 0 3                
                                                             
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
168 77 206,5 245 %25,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi                 
PROGRAMI            : Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
FIZO 119 Genel Fizik 4 0 2 5 MATO 120 Analitik Geometri 4 0 0 4  
MATO 127 Analiz I 4 2 0 5 MATO 128 Analiz II 4 2 0 5  
MATO 147 Soyut Matematik I 4 0 0 4 MATO 148 Soyut Matematik II 4 0 0 4  
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2  
TDB 101 Türk Dili I 2 0 0 2 TDB 102 Türk Dili II 2 0 0 2  
YDB 171 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 172 Yabancı Dil II 2 0 0 2  
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3                
    TOPLAM 21 4 2 24     TOPLAM 18 2 0 19  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 OMES 202 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3
MATO 215 Lineer Cebir I 4 0 0 4 MATO 216 Lineer Cebir II 4 0 0 4
MATO 233 Analiz III 4 2 0 5 MATO 234 Analiz IV 4 2 0 5
MATO 263 Olasılık ve İstatistik I 4 0 0 4 MATO 264 Olasılık ve İstatistik II 4 0 0 4
MATO 261 Diferansiyel Denklemler I 4 0 0 4 SMTO   Seçmeli IV 4 0 0 4
SMTO   Seçmeli II 3 0 0 3 SMTO   Seçmeli V 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3              
    TOPLAM 25 2 0 26     TOPLAM 22 2 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMTO 221 Dinamik Matematik Yazılımları 3 0 0 3 SMTO 212 Diferansiyel Denklemler II 4 0 0 4
SMTO 223 Grafik Analiz 3 0 0 3 SMTO 214 Öklid Dışı Geometriler 4 0 0 4
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SMTO 222 Problem Çözme Stratejileri 3 0 0 3
              SMTO 224 Matematiksel Modelleme 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OFMM 301 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 0 3 OFMM 302 Program Geliştirme Öğretim 3 0 0 3
MATO 313 Cebir I 4 0 0 4 MATO 314 Cebir II 4 0 0 4
MATO 323 Diferansiyel Geometri 4 0 0 4 MATO 316 Geometri 4 0 0 4
MATO 331 Kompleks Analiz 4 0 0 4 MATO 348 Genel Topoloji 4 0 0 4
SMTO   Seçmeli VI 4 0 0 4 SMTO   Seçmeli VIII 4 0 0 4
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3
    TOPLAM 22 0 0 22     TOPLAM 22 0 0 22
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMTO 311 Matlab ile Sembolik Analiz 4 0 0 4 SMTO 314 Sayılar Teorisi 4 0 0 4
SMTO 313 Trigonometri 4 0 0 4 SMTO 316 Geometri Öğretim Programı 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OFMM 401 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 402 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OFMM 403 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 OFMM 402 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
MATO 421 Matematik Tarihi 3 0 0 3 OFMM 404 Matematik Felsefesi 2 0 0 2
OFMM 405 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 OFMM 406 Özel Eğitim 2 0 0 2
SMTO   Seçmeli X 4 0 0 4 SMTO   Seçmeli XII 4 0 0 4
SECF   Seçmeli XI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XV 3 0 0 3       3 0 0 3
    TOPLAM 20 4 0 22     TOPLAM 18 2 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMTO 411 Kısmi Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 SMTO 412 Fraktallar 4 0 0 3
SMTO 413 Soyut Cebir 4 0 0 4 SMTO 414 Endüstriyel Matematik 4 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
IX. YARIYIL X. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 501 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 OMES 502 Rehberlik 3 0 0 3
OMES 503 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OFMM 502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
OFMM 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 505 Topluma Hizmet Uygulaması 1 2 0 2 SMTO   Seçmeli XVI 3 0 0 3
SMTO   Seçmeli XIV 3 0 0 3              
    TOPLAM 10 6 0 13     TOPLAM 11 6 0 14
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SMTO 501 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 SMTO 416 Cebir Öğretimi 3 0 0 3
SMTO 503 Matematik Eğitiminde Seçmeli Konular 3 0 0 3 SMTO 418 Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı 3 0 0 3
                                                       
 
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
189 30 204 219 %25,98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi                     
PROGRAMI            : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K  
ISBO 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 0 2 ISBO 102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 0 4  
ISBO 103 Sosyal Psikoloji 2 0 0 2 ISBO 104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 2 0 0 2  
ISBO 105 Arkeoloji 2 0 0 2 ISBO 106 Felsefe 2 0 0 2  
ISBO 107 Sosyoloji 2 0 0 2 ISBO 108 Ekonomi 2 0 0 2  
AITB 191

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2  
TURO 101 Türkçe I: yazılı Anlatım 2 0 0 2 TURO 102 Türkçe II:  Sözlü Anlatım 2 0 0 2  
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 118

Yabancı Dil II

3 0 0 3  
OMES 101

Eğitim Bilimine Giriş

3 0 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3  
SECF  

Seçmeli I

2 2 0 3                
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 20 0 0 20  
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
ISBO 201 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 0 2 ISBO 202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 4 0 0 4
ISBO 203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 0 2 ISBO 204 Antropoloji 2 0 0 2
ISBO 205 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 0 2 ISBO 206 Ortaçağ Tarihi 4 0 0 4
ISBO 207 Temel Hukuk 2 0 0 2 OMES 202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3
ISBO 211 Selçuklu Tarihi 3 0 0 3 ISBO 208 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 0 2
SISB   Seçmeli II 3 0 0 3 SISB   Seçmeli V 3 0 0 3
SISB   Seçmeli III 3 0 0 3 SISB   Seçmeli VI 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3 SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3
    TOPLAM 20 0 0 20     TOPLAM 24 0 0 24
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SISB 201 Kültürel Coğrafya 3 0 0 3 SISB 202 Harita Becerileri 3 0 0 3
SISB 203 Türk Dünyası 3 0 0 3 SISB 204 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 3 0 0 3
SISB 205 Geleneksel Türk Sanatları 3 0 0 3 SISB 206 Eğitimde Bireysel Farklılıklar 3 0 0 3
SISB 207 Sanat ve Estetik 3 0 0 3 SISB 208 Çevre Sorunları Coğrafyası 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
ISBO 301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 2 0 0 2 ISBO 302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II 2 0 0 2
ISBO 303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 2 0 0 2 ISBO 304 Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 0 2
ISBO 305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 2 0 0 2 ISBO 306 Siyasi Coğrafya 2 0 0 2
ISBO 307 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 ISBO 308 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
ISBO 309 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 0 0 2 ISBO 310 Medya Okuryazarlığı 3 0 0 3
OMES 302 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 ISBO 312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3
ISBO 313 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
SISB   Seçmeli VIII 3 0 0 3 ISBO 312 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3 SISB   Seçmeli X 3 0 0 3
              SECF   Seçmeli XI 3 0 0 3
    TOPLAM 20 4 0 22     TOPLAM 25 2 0 26
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SISB 301 Yaşayan Dünya Dinleri 3 0 0 3 SISB 302 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3
SISB 303 Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi 3 0 0 3 SISB  304 Halk Kültürü 3 0 0 3
SISB 305 Sosyal Bil.Öğrenme Düşünce Gel. 3 0 0 3 SISB 306

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İnceleme

3 0 0 3
SISB 307 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3 0 0 3 SISB 308

Yerel Tarih ve Kültürü

3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
ISBO 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 ISBO 402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2
ISBO 403 Özel Eğitim 3 0 0 3 ISBO 404 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
ISBO 405 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri 3 0 0 3 ISBO 406

Drama

2 0 0 2
OMES 401 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 403

Rehberlik

3 0 0 3 OMES 404 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2
SISB   Seçmeli XII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3    

 

       
                           
    TOPLAM 18 4 0 20     TOPLAM 14 6 0 17
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SISB 401 Günümüz Dünya Sorunları 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SISB 403 Sosyal Bilgilerde Güncel Olaylar 3 0 0 3              
SISB 405 Türkiye’de Yenileşme Hareketleri 3 0 0 3              
SISB 407 Program Geliştirme 3 0 0 3              
SISB 409 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
                                             
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
161 18 170 179 %25,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi     
PROGRAMI            : Coğrafya Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
COGO 101 Coğrafyaya Giriş 2 0 0 2 COGO 104 Kartoğrafya I 4 0 0 4
COGO 105 Jeomorfoloji I 4 0 0 4 COGO 108 Klimatoloji II 3 0 0 3
COGO 107 Klimatoloji I 3 0 0 3 COGO 106 Jeomorfoloji II 4 0 0 4
COGO 109 Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası I 2 0 0 2 COGO 110 Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası II 2 0 0 2
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2
TÜRO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 TÜRO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
YDB 115 Yabancı Dil I 3 0 0 3 YDB 116 Yabancı Dil II 2 0 0 2
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3              
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 19 0 0 19
SECMELİ DERSLER                      
SECF 101 Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OMES 201 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 OMES 202 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3
COGO 201 Hidrografya 4 0 0 4 COGO 204 Bitki Coğrafyası 3 0 0 3
COGO 203 Jeomorfoloji Uygulaması 0 2 0 1 COGO 206 Toprak Coğrafyası 2 0 0 2
COGO 205 Klimatoloji Uygulaması 0 2 0 1 COGO 208 Ekonomik Coğrafya II 2 0 0 2
COGO 207 Ekonomik Coğrafya I 2 0 0 2 COGO 210 Ülkeler Coğrafyası II 2 0 0 2
COGO 209 Ülkeler Coğrafyası I 2 0 0 2 COG0 212  Coğrafya İstatistik Metotları 3 0 0 3
COGO 211 Kartoğrafya II 4 0 0 4 SCOG   Seçmeli IV 3 0 0 3
SCOG   Seçmeli II 3 0 0 3 SECF   Seçmeli V 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3              
    TOPLAM 21 4 0 23     TOPLAM 21 0 0 21
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SCOG 201 Volkan Coğrafyası 3 0 0 3 SCOG 202 Enerji Coğrafyası 3 0 0 3
SCOG 203 Paleocoğrafya 3 0 0 3 SCOG 204 Karst Jeomorfolojisi 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SCOG 206 Sanayi Coğrafyası 3 0 0 3
              SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OSAC 301 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 0 3 OSAC 302 Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 0 3
COGO 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I 2 0 0 2 COGO 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II 2 0 0 2
COGO 303 Türkiye’nin Ekonomik
Coğrafyası I
2 0 0 2 COGO 304 Türkiye’nin Ekonomik
Coğrafyası II
2 0 0 2
COGO 305 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 COGO 306 Türk Dünyası Coğrafyası 2 0 0 2
COGO 307 Kıyı Şekilleri 2 0 0 2 COGO 308 Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası 3 0 0 3
COGO 309 Çevre Sorunları Coğrafyası 2 0 0 2 COGO 310 Türkiye’nin Çevre Sorunları 2 0 0 2
SCOG   Seçmeli VI 3 0 0 3 COGO 312 Ulaşım Coğrafyası 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF    Seçmeli VIII 3 0 0 3
    TOPLAM 20 0 0 20     TOPLAM 20 0 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SCOG 211 Ziraat Coğrafyası 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SCOG 213 Şehir Coğrafyası 3 0 0 3              
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OSAC 401 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 OSAC 402 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
OSAC 403 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OMES 402 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OSAC 405 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 OSAC 404 Özel Eğitim 2 0 0 2
COGO 401 Türkiye’nin Jeopolitiği 3 0 0 3 COGO 402 Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri 3 0 0 3
SCOG   Seçmeli IX 3 0 0 3 SCOG   Seçmeli XII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli X 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli XI 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3
    TOPLAM 19 4 0 21     TOPLAM 18 2 0 19
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SCOG 401 Türkiye’nin Kır Potansiyeli ve Sorunları 3 0 0 3 SCOG 402 Coğrafya Eğitiminde Veri Toplama ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3
SCOG 403 Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar 3 0 0 3 SCOG 404 Türkiye’nin Turizm Coğrafyası 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
IX. YARIYIL X. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OSAC 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OSAC 502 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 2 0 3
OMES 503 Okul Deneyimi 1 4 0 3 OMES 502 Rehberlik 3 0 0 3
COGO 501 Siyasi Coğrafya 2 0 0 2 OMES 504 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 501 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 SCOG   Seçmeli XVI 3 0 0 3
OMES 505 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2              
SCOG   Seçmeli XV 3 0 0 3              
    TOPLAM 12 6 0 15     TOPLAM 10 8 0 14
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SCOG 501 Türkiye’nin Morfoklimatik Bölgeleri 3 0 0 3 SCOG 502 Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3
SCOG 503 Doğal Afetler ve Türkiye 3 0 0 3 SCOG 504 Coğrafya Eğitiminde Seçmeli Konular 3 0 0 3
                                   
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
180 26 193 206 %25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi     
PROGRAMI            : Türkçe Öğretmenliği Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
TURO 103 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 0 2 TURO 104 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 0 2
TURO 105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I 2 0 0 2 TURO 106 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 0 0 2
TURO 107 Yazılı Anlatım I 2 0 0 2 TURO 108 Yazılı Anlatım II 2 0 0 2
TURO 109 Sözlü Anlatım I 2 0 0 2 TURO 110 Sözlü Anlatım II 2 0 0 2
TURO 111 Osmanlı Türkçesi I 2 0 0 2 TURO 112 Osmanlı Türkçesi II 2 0 0 2
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 TURO 114 Yazı Yazma Teknikleri 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2 0 0 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3
    TOPLAM 20 2 0 21     TOPLAM 20 0 0 20
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
TURO 201 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi 2 0 0 2 TURO 202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi 2 0 0 2
TURO 203 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi 2 2 0 3 TURO 204 Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi 2 2 0 3
TURO 205 Eski Türk Edebiyatı I 2 0 0 2 TURO 206 Eski Türk Edebiyatı II 2 0 0 2
TURO 207 Türk Halk Edebiyatı I 2 0 0 2 TURO 208 Türk Halk Edebiyatı II 2 0 0 2
TURO 209 Yeni Türk Edebiyatı I 2 0 0 2 TURO 210 Yeni Türk Edebiyatı II 2 0 0 2
TURO 211 Anlatma Teknikleri I: Yazma Eğitimi 2 2 0 3 TURO 212 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi 2 2 0 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 TURO 214 Dil Öğretim Yaklaşımları 3 0 0 3
STUR   Seçmeli II 3 0 0 3 STUR   Seçmeli IV 3 0 0 3
SECF   Seçmeli III 3 0 0 3 SECF   Seçmeli V 3 0 0 3
    TOPLAM 21 4 0 23     TOPLAM 21 4 0 23
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
STUR 201 Metin İncelemesi 3 0 0 3 STUR 202 Roman ve Hikâye Teorisi 3 0 0 3
STUR 203 Osmanlı Şiir Dili 3 0 0 3 STUR 204 Osmanlı Nesir Dili 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
TURO 301 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2 TURO 302 Türk Dünyası Edebiyatları 2 0 0 2
TURO 303 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 0 3 TURO 304 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 0 3
TURO 305 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 0 3 TURO 306 Genel Dilbilimi 2 0 0 2
TURO 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 TURO 308 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
OMES 303 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2 TURO 310 Etkili İletişim 3 0 0 3
OMES 301 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 TURO 312 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 1 2 0 2
STUR   Seçmeli VI 3 0 0 3 STUR   Seçmeli VIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3 SECF   Seçmeli IX 3 0 0 3
    TOPLAM 18 6 0 21     TOPLAM 19 4 0 21
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
STUR 301 Göstergebilim 3 0 0 3 STUR 302 Metin Şerhi 3 0 0 3
STUR 303 Tasavvufi Türk Edebiyatı 3 0 0 3 STUR 304 Okuma Kültürü 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
TURO 401 Dil Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2 TURO 402 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 3 0 0 3
TURO 403 Özel Eğitim 2 0 0 2 TURO 404 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 3 0 0 3
TURO 405 Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 0 0 2 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 0 5
OMES 401 Rehberlik 3 0 0 3 STUR   Seçmeli XIV 3 0 0 3
OMES 403 Okul Deneyimi 1 4 0 3 SECF   Seçmeli XV 3 0 0 3
OMES 405 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2 SECF   Seçmeli X 3 0 0 3
STUR   Seçmeli XI 3 0 0 3              
STUR   Seçmeli XII 3 0 0 3              
SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3              
    TOPLAM 21 4 0 23     TOPLAM 17 6 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
STUR 401 Metin Bilimi 3 0 0 3 STUR 402 Dünya Edebiyatı 3 0 0 3
STUR 403 Anlambilim 3 0 0 3 STUR 404 Dil ve Kültür 3 0 0 3
STUR 405 Çocukta Dil Gelişimi 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
STUR 407 Dinleme ve Konuşma Kültürü 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3              
 
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA KREDİ SAAT SECMELİ ORANI
157 30 172 187 %26,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖLÜMÜ                : Özel Eğitim                         
PROGRAMI            : Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OEZO 101 Özel Eğitim 4 0 0 4 OEZO 102 Zihin Engelliler ve Eğitimi 4 0 0 4
OEZO 103 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3 OEZO 104 Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımları 3 0 0 3
AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 OEZO 106 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 2 0 0 2
TURO 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tari.II 2 0 0 2
YDB 117 Yabancı Dil I 3 0 0 3 TURO 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 0 2
OMES 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 0 3 YDB 118 Yabancı Dil II 3 0 0 3
SECF   Seçmeli I 2 2 0 3 OMES 102 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3
    TOPLAM 19 2 0 20     TOPLAM 19 0 0 19
SECMELİ DERSLER  
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 2 2 0 3              
III. YARIYIL IV. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OEZO 201 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi 2 0 0 2 OEZO 202 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 3 0 0 3
OEZO 203 Uygulamalı Davranış Analizi 3 0 0 3 OEZO 204 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi 3 0 0 3
OEZO 205 Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 OEZO 206 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğit. Hizmetleri 2 0 0 2
OEZO 207 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 3 0 0 3 OEZO 208 Zihin Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3
OMES 201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 OEZO 210 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 2 0 0 2
SOEZ   Seçmeli II 3 0 0 3 OEZO 212 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3
SOEZ   Seçmeli III 3 0 0 3 SOEZ   Seçmeli V 3 0 0 3
SECF   Seçmeli IV 3 0 0 3 SOEZ   Seçmeli VI 3 0 0 3
              SECF   Seçmeli VII 3 0 0 3
    TOPLAM 23 0 0 23     TOPLAM 25 0 0 25
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SOEZ 201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 0 0 3 SOEZ 202 Üstün Zekâlıların Eğitimi 3 0 0 3
SOEZ 203 Otistik Bireyler ve Eğitimi 3 0 0 3 SOEZ 204 Özel Eğitimde Teşhis 3 0 0 3
SOEZ 205 Konuşma Engelliler 3 0 0 3 SOEZ 206 Yanlışsız Öğretim Teknikleri 3 0 0 3
SOEZ 207 Dil Gelişimi 3 0 0 3 SOEZ 208 Zihinsel Engellilerde İş ve Meslek Eğitimi 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
V. YARIYIL VI. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OEZO 301 Zihin Engellilere Okuma Yazma Öğretimi 3 0 0 3 OEZO 302 Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3
OEZO 303 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi 3 0 0 3 OEZO 304 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 1 4 0 3
OEZO 305 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi 3 0 0 3 OEZO 306 Aile Eğitimi ve Rehberliği 3 0 0 3
OEZO 307 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 2 0 0 2 OMES 304 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 0 2
OEZO 309 Zihin Engellilere Resim İş Öğretimi 2 0 0 2 OMES 302 Sınıf Yönetimi 2 0 0 2
OMES 301 Rehberlik 3 0 0 3 SOEZ   Seçmeli XI 3 0 0 3
SOEZ   Seçmeli VIII 3 0 0 3 SOEZ   Seçmeli XII 3 0 0 3
SOEZ   Seçmeli IX 3 0 0 3 SECF   Seçmeli XIII 3 0 0 3
SECF   Seçmeli X 3 0 0 3              
    TOPLAM 25 0 0 25     TOPLAM 19 6 0 22
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SOEZ 301 Çağdaş Özel Eğitim Yaklaşımları 3 0 0 3 SOEZ 302 Dünyada İşitme Engelliler Eğitimi 3 0 0 3
SOEZ 303 Öğrenme Güçlükleri 3 0 0 3 SOEZ 304 Özel Eğitimde Drama 3 0 0 3
SOEZ 305 Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı 3 0 0 3 SOEZ 306 Çocuk Ruh Sağlığı ve Özel Eğitim 3 0 0 3
SOEZ 307 Çoklu Engellilik ve Eğitimleri 3 0 0 3 SOEZ 308 Yasalar ve Özel Eğitim 3 0 0 3
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
DERSİN KODU VE ADI D U L K DERSİN KODU VE ADI D U L K
OEZO 401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas. I 3 0 0 3 OEZO 402 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas. II 3 0 0 3
OEZO 403 Zihin Engelliler İçin Ders Planı Geliştirme I 3 0 0 3 OEZO 404 Zihin Engelliler İçin Ders Planı Geliştirme II 3 0 0 3
OMES 401 Öğretmenlik Uygulaması I 2 8 0 6 OEZO 406 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3 0 0 3
OEZO 405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 OMES 404156tik Bireyler ve  malarının İncelenmesi______________________________________________________________________________________ Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 0 2
SECF   Seçmeli XIV 3 0 0 3 OMES 402 Öğretmenlik Uygulaması II 2 8 0 6
              SOEZ   Seçmeli XV 3 0 0 3
    TOPLAM 14 8 0 18     TOPLAM 16 8 0 20
SECMELİ DERSLER SECMELİ DERSLER
SECF   Fakülte Seçmeli Dersleri 3 0 0 3 SOEZ 402 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 3 0 0 3
              SOEZ 404 Engelli Çocuklarda Cinsiyet Eğitimi 3 0 0